Rainforest Alliance Overview (Dutch)

Over de hele wereld, in bossen en in de landbouw, in keukens en supermarkten, in klaslokalen, pers- en directiekamers, werkt Rainforest Alliance aan bescherming van de biodiversiteit, behoud van natuurlijke bronnen, reductie van klimaatverandering en economische ontwikkeling voor lokale bevolkingsgroepen.

par Rainforest Alliance (2013)
télécharger la fiche d'informations

Search form