Businesses interested in working with us, or already doing so, can now visit our business resources site »

x

Joint Statement by the Rainforest Alliance, Max Havelaar and UTZ Certified to the Dutch Government

Op 3 juli 2012 hebben Rainforest Alliance, Stichting Max Havelaar en UTZ Certified een advies uitgebracht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu aangaande de aanvullende sociale voorwaarden van het duurzaam inkopenbeleid. Op 3 juli 2012 hebben Rainforest Alliance, Stichting Max Havelaar en UTZ Certified een advies uitgebracht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu aangaande de aanvullende sociale voorwaarden van het duurzaam inkopenbeleid [PDF].

De organisaties adviseren de Staatssecretaris om in het duurzaam inkopen beleid een aanvullende inkomensnorm op te nemen die luidt: ‘Het inkomen van boeren en werknemers in ontwikkelingslanden is door de levering van hun producten, toereikend om te voorzien in de basisbehoeften zoals voldoende voedsel, schoon water, huisvesting, kleding, scholing, gezondheidzorg, transport en energie (van een gemiddelde familie in het desbetreffende land).’

Deze aanvullende inkomensnorm dient verder geoperationaliseerd wordt. Hierbij heeft de inkoper drie opties:

  1. of door middel van het principe ‘leefbaar loon/ leefbaar inkomen’,
  2. of door middel van het principe eerlijke handel, concreet gemaakt via ‘minimum prijs’ en ‘voorfinanciering’,
  3. of de inkopende partij laat het aan de leverende partij zelf over om een keus te maken tussen voldoen aan het principe ‘leefbaar loon/ leefbaar inkomen’, en/of voldoen aan het principe ‘minimum prijs en voorfinanciering (eerlijke handel)’.

Ook willen de organisaties samen met de overheid de communicatie richting inkopers oppakken, bijvoorbeeld door het maken van een gezamenlijke brochure. Dit alles met als doel de inkopers beter te laten begrijpen welke keuzes zij kunnen maken en wat de gevolgen hiervan zijn. Uiteindelijk doel is te komen tot 100% duurzame koffie, thee en cacao bij de overheid.

Q&A's: Aanvullende sociale voorwaarden duurzaam inkopen

Voor welke productgroepen gelden de aanvullende sociale voorwaarden?
Wat verandert het advies aan het Duurzaam Inkopenbeleid?
Hoe luidt de aanvullende inkomensnorm?
Wat betekent dit voor inkopers?
Wat gebeurt er nu?
Waar zijn de organisaties het over eens?
Wie zijn er bij het proces betrokken?

Search form