Joint Statement by the Rainforest Alliance, Max Havelaar and UTZ Certified to the Dutch Government

Op 3 juli 2012 hebben Rainforest Alliance, Stichting Max Havelaar en UTZ Certified een advies uitgebracht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu aangaande de aanvullende sociale voorwaarden van het duurzaam inkopenbeleid [PDF].

De organisaties adviseren de Staatssecretaris om in het duurzaam inkopen beleid een aanvullende inkomensnorm op te nemen die luidt: ‘Het inkomen van boeren en werknemers in ontwikkelingslanden is door de levering van hun producten, toereikend om te voorzien in de basisbehoeften zoals voldoende voedsel, schoon water, huisvesting, kleding, scholing, gezondheidzorg, transport en energie (van een gemiddelde familie in het desbetreffende land).’

Deze aanvullende inkomensnorm dient verder geoperationaliseerd wordt. Hierbij heeft de inkoper drie opties:

  1. of door middel van het principe ‘leefbaar loon/ leefbaar inkomen’,
  2. of door middel van het principe eerlijke handel, concreet gemaakt via ‘minimum prijs’ en ‘voorfinanciering’,
  3. of de inkopende partij laat het aan de leverende partij zelf over om een keus te maken tussen voldoen aan het principe ‘leefbaar loon/ leefbaar inkomen’, en/of voldoen aan het principe ‘minimum prijs en voorfinanciering (eerlijke handel)’.

Ook willen de organisaties samen met de overheid de communicatie richting inkopers oppakken, bijvoorbeeld door het maken van een gezamenlijke brochure. Dit alles met als doel de inkopers beter te laten begrijpen welke keuzes zij kunnen maken en wat de gevolgen hiervan zijn. Uiteindelijk doel is te komen tot 100% duurzame koffie, thee en cacao bij de overheid.

Q&A's: Aanvullende sociale voorwaarden duurzaam inkopen

Voor welke productgroepen gelden de aanvullende sociale voorwaarden?

Koffie, thee en cacao binnen de productgroep Catering en de productgroep Drankautomaten.

Wat verandert het advies aan het Duurzaam Inkopenbeleid?

De huidige situatie vereist dat inkopers als aanvullende sociale normen binnen de productgroep Catering en de productgroep Drankautomaten moeten kiezen tussen ‘leefbaar loon/inkomen’ of ‘minimumprijs en voorfinanciering (eerlijke handel)’. De vier partijen adviseren de staatssecretaris een aanvullende inkomensnorm als kernbegrip te kiezen en de inkopers de keus te geven hoe deze aanvullende inkomensnorm verder geoperationaliseerd wordt. Hierbij heeft de inkoper drie opties:

  1. of door middel van het principe ‘leefbaar loon/ leefbaar inkomen’,
  2. of door middel van het principe eerlijke handel, concreet gemaakt via ‘minimum prijs en voorfinanciering,
  3. of de inkopende partij laat het aan de leverende partij zelf over om een keus te maken tussen voldoen aan het principe ‘leefbaar loon/ leefbaar inkomen’, en/of voldoen aan het principe ‘minimum prijs en voorfinanciering (eerlijke handel)’.

Hoe luidt de aanvullende inkomensnorm?

‘Het inkomen van boeren en werknemers in ontwikkelingslanden is door de levering van hun producten, toereikend om te voorzien in de basisbehoeften zoals voldoende voedsel, schoon water, huisvesting, kleding, scholing, gezondheidzorg, transport en energie (van een gemiddelde familie in het desbetreffende land).’

Wat betekent dit voor inkopers?

De inkopers behouden de keuze voor de twee routes, waarmee ze invulling geven aan de specifieke duurzaamheidkeuzes van de organisatie. Daarnaast kunnen ze ook de keus overlaten aan de leverancier van koffie, thee of cacao. Het blijft onmogelijk om geen duurzame koffie, thee of cacao te kopen.

Wat gebeurt er nu?

Het advies is naar de Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu gestuurd. Deze bekijkt het advies en gebruikt het voor zijn reactie naar de Tweede Kamer over dit onderwerp. Dat wordt in september verwacht.

Waar zijn de organisaties het over eens?

De organisaties hebben aangegeven gezamenlijk te willen optrekken om duurzaamheid verder te bevorderen. Het advies aan de Staatssecretaris is daarvan een resultaat. De organisaties zijn tevreden met deze uitkomst omdat het hen steunt in het verder verduurzamen van de koffie, thee en cacao sector. Het advies past binnen de vooraf gestelde kaders zoals het feit dat iedere standaard een eigen ontstaansgeschiedenis en eigen accenten heeft gerespecteerd wordt.

Verder zijn de organisaties het erover eens dat het noodzakelijk is om te komen tot goede evaluatiestudies, waarin de impact van de verschillende initiatieven tot uiting komt. Ook geven alle organisaties aan dat het essentieel is dat de overheid haar informatie richting de overheidsinkopers verbetert, een brochure opgesteld door de keteninitiatieven, zou daarbij helpen.

Wie zijn er bij het proces betrokken?

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft het verzoek bij verschillende organisaties neergelegd om het advies voor te bereiden. Schuttelaar & Partners heeft het traject begeleid waarin Rainforest Alliance, Stichting Max Havelaar en UTZ Certified gezamenlijk tot een advies zij gekomen.

Fairtrade Gemeentecampagne heeft bij de besprekingen aan tafel gezeten en geadviseerd inzake de concreetheid en implementatie van het advies. Zij zijn geen keurmerkorganisatie en hebben derhalve niet mede ondertekend.

Forest canopy - photo by Sergio Izquierdo

Support Our Work

Create a world where people and the planet prosper together.

DONATE TODAY