En presentation av Rainforest Alliance

Rainforest Alliances arbetssätt grundar sig på insikten att förutsättningarna för ett långsiktigt miljöskydd är intimt sammanlänkade med att de som är beroende av jorden för sin försörjning kan leva ett bra liv och ta hand om den. Vi arbetar med miljöskydd och för en hållbar ekonomisk utveckling i några av jordens allra mest sårbara ekosystem och vi gör det genom utbildning, tekniska innovationer och certifiering.

par Rainforest Alliance (2015)
télécharger la fiche d'informations

Search form