Vad innebär sigillet Rainforest Alliance Certified™?

I över tjugofem år har Rainforest Alliance legat i framkant när det gäller arbetet för ett hållbart jord- och skogsbruk. Vårt arbete täcker in hela världen, från jordbruk och skogar till varumarknaderna. Vi engagerar jordbrukare, skogsbrukare, företag och konsumenter i vårt omfattande arbete för att bevara naturresurserna och samtidigt skydda levnadsvillkoren i de samhällen som är beroende av marken för sin försörjning.

par Rainforest Alliance (2014)
télécharger la fiche d'informations

Search form