3 saker du kan göra för att göra skillnad

Förändra affärsmetoder

”Business as usual” är inte längre ett alternativ. För att lyckas på lång sikt måste företagen skydda sitt rykte, ha en trygg, frisk och produktiv personalstyrka och se till att de råvaror som används kommer från en hållbara källor.

Vad vi gör

Rainforest Alliance arbetar med både stora och små företag, från mindre skogsbruk och enskilda jordbrukare till butiker och stormarknader. Vi hjälper dem att utveckla hållbara alternativ till miljöförstörande och oetiska arbetsmetoder.

Rainforest Alliance-certifierade jord- och skogsbruk skyddar natur, djurliv och ekosystem. De anställda får anständiga löner, bra bostäder och vi arbetar för att skapa tillgång till hälsovård och utbildning. Vi hjälper företag över hela världen att hitta hållbara källor till det material de behöver och minimera störningarna i leverantörskedjorna. Vi hjälper företagen att nå resultat samtidigt som de arbetar för en god sak. Vi utbildar också turistföretagens chefer och ägare i hållbart företagande. Syftet är att de ska lära sig skydda de naturresurser som lockar turisterna, och bidra till närsamhällets ekonomiska utveckling genom att anställa lokal arbetskraft.

Utvärdering av vårt arbete

För att se till att vi är så effektiva som möjligt utvärderar vi regelbundna vårt arbete och anpassar våra metoder efter studiernas resultat. Läs mer om hur vi förändrar industrin.

Läs mer om hur vi

3 saker du kan göra för att göra skillnad

Search form