3 saker du kan göra för att göra skillnad

Skyddar skogar

Illegal avverkning. Överavverkning. Omvandling till odlingsmark. Skogarna försvinner framför näsan på oss. Resultatet? Livsmiljöer förstörs, arter utrotas, mark eroderar, vattensäkerheten minskar och effekterna av klimatförändringarna intensifieras i snabbare takt än någonsin.

Vad vi gör

Rainforest Alliance tar fram innovativa och hållbara alternativ till skogsskövlingen. Vi är väl medvetna om omvärldens behov av träbaserade produkter som timmer och papper. Vi försöker hjälpa företagen att avverka träd och producera timmer på ett hållbart sätt, utan skövling och utan att förstöra livsmiljön för oräkneliga växter och djur. Den snabba globala befolkningstillväxten kräver dessutom en ökad produktion av mat. Vi vet idag att detta kan åstadkommas utan överdriven användning av gödningsmedel och utan att man förstör den vegetation som skyddar vattendrag, förhindrar jorderosion och är livsmiljö för djurliv.

Vår lösning? Genom att utbilda, certifiera och verifiera kan Rainforest Alliance och våra samarbetspartners förse skogsbrukare, jordbrukare och turistföretag med verktyg så att de kan förvalta marken på ett ansvarsfullt sätt. Vi hjälper dem att förhindra skövlingen och öka antalet träd och naturskyddsområden, och samtidigt producera de varor och tjänster som vi alla är beroende av. Vi hjälper även samhällen på platser med stor biologisk mångfald att skapa en hållbar turistverksamhet. Tanken är att locka dit miljömedvetna resenärer och erbjuda samhällena ett hållbart alternativ till potentiellt skadliga aktiviteter, som illegal skogsavverkning.

Utvärdering av vårt arbete

För att se till att vi är så effektiva som möjligt utvärderar vi regelbundna vårt arbete och anpassar våra metoder efter studiernas resultat. Läs mer om vad dessa studier visar om vårt arbete för att bevara ekosystem.

Läs mer om hur vi

3 saker du kan göra för att göra skillnad

Search form