Att säkerställa vår integritet -- Ekonomiskt oberoende

Att vi bibehåller vårt finansiella oberoende gentemot certifieringsverksamheten Rainforest Alliance Certified™ samt verifierade odlingar och skogsbruk är viktigt för att kunna erbjuda oberoende teknisk hjälp och certifierings- och verifieringstjänster.

Vi har antagit en policy för i vilken utsträckning vi tar emot bidrag (ekonomiska eller andra) från aktörer som använder våra certifierings- och verifieringstjänster. Vi tar emot bidrag endast på följande, tillåtna, sätt:

  1. Ersättning för kostnader i samband med certifiering, verifiering eller närliggande tjänster.
  2. Sponsorpengar eller annat stöd i samband med offentliga evenemang.
  3. Bidrag till utbildning och uppsökande aktiviteter.

En person som är inblandad i beslut om att godta eller använda bidrag från en specifik aktör får inte vara inblandad i beslut om certifiering eller verifiering av den aktören.

Search form