Rainforest Alliances märkesfamilj

The FSC logo, the Rainforest Alliance Certified seal and the Rainforest Alliance Verified mark

Visste du att du kan hjälpa till att förhindra avskogning, bromsa klimatförändringar, skydda djurliv, minska fattigdomen och få företag att behandla människorna och planeten på ett bra sätt – bara genom att leta efter Rainforest Alliances gröna lilla groda? Oavsett om du är på resande fot, jobbar med ett nytt byggprojekt eller är ute och handlar mat, dryck eller pappersvaror visar grodan dig vägen till en hållbarare livsstil.

Företag och verksamheter som lever upp till vissa stränga hållbarhetsstandarder får tillåtelse att använda någon av Rainforest Alliances märkningar för att få sina produkter och tjänster att sticka ut på marknaden. Märkningarna underlättar för konsumenterna att hitta hållbara produkter och tjänster och ger dem möjlighet att ge sitt stöd till ansvarstagande verksamheter.

  • Odlingar som uppfyller Sustainable Agriculture Networks omfattande krav får rätt att använda sigillet Rainforest Alliance Certified. Läs mer om vårt arbete med hållbart jordbruk.
  • Skogsföretag som uppfyller Forest Stewardship Councils (FSC) standarder får tillåtelse att använda sigillet Rainforest Alliance Certified tillsammans med FSC-logotypen om certifieringen har utförts av Rainforest Alliance. Läs mer om vårt arbete med hållbart skogsbruk.
  • Turistföretag som gör framsteg mot att minska sitt ekologiska fotavtryck och som stödjer arbetare, lokal kultur och det omkringliggande samhället får använda märkningen Rainforest Alliance Verified. Läs mer om vårt arbete med hållbar turism.

Search form