Vad innebär “Rainforest Alliance Certified™”?

Vår lilla gröna groda börjar verkligen dyka upp lite varstans – och det är goda nyheter för människan och för vår planet. I dag kan man hitta Rainforest Alliance-certifieringen på en lång rad produkter – däribland kaffe, choklad, te, frukt, blommor, papper och möbler – och det blir hela tiden fler.

Produkter som är märkta med vårt sigill framställs på – eller innehåller ingredienser som kommer från – Rainforest Alliance-certifierade odlingar eller skogsbruk. Dessa odlingar och skogsbruk sköts enligt stränga krav på miljöskydd, social rättvisa och ekonomisk livskraftighet. Våra krav har utformats för att skydda och bevara djur och natur, jordar och vattendrag samt för att skydda och förbättra levnadsförhållanden för arbetare, deras familjer och lokala samhällen.

Hitta certifierade produkter

Att hitta Rainforest Alliance-certifierade produkter blev nu mycket enklare.

Shop the Frog »

Jordbruk

Rainforest Alliance Certified Seal Odlare som ansöker om Rainforest Alliance-certifiering granskas regelbundet av medlemmar i vårt eget certifieringsteam eller av våra internationella partners i Sustainable Agriculture Network (SAN). Granskningsbesöken, som då och då kompletteras med oanmälda besök, säkerställer att odlarna följer SAN:s detaljerade regler och arbetar för att hela tiden förbättras ytterligare. Odlare som förtjänat sigillet Rainforest Alliance Certified arbetar för att:

  • Bevara eller öka mängden skyddande träd
  • Bibehålla jordens kvalitet och förebygga erosion
  • Minska användningen av kemikalier
  • Skydda djur- och växtliv
  • Tillgodose behoven hos anställda och deras familjer genom att främja tillgång till utbildning och hälsovård

Skogsbruk

Våra kontrollanter utvärderar avverkningsföretag och andra skogsföretag för att se hur de uppfyller Forest Stewardship Councils (FSC:s) regelverk. Rainforest Alliance var med och grundade FSC 1993. FSC-reglerna föreskriver att skogsföretagen:

  • Skyddar utrotningshotade arter och skogsområden med högt bevarandevärde
  • Sparar vissa landområden som skogsreservat
  • Ger arbetarna rimliga löner och värnar deras möjligheter att organisera sig
  • Följer FSC:s riktlinjer för hur, när och var timmer och andra skogsprodukter utvinns
  • Respekterar lokal- och ursprungsbefolkningars rättigheter

Search form