3 saker du kan göra för att göra skillnad

Arbetar mot fattigdom

Runt om i världen lever 1,3 miljarder människor på under 1,25 dollar per dag. Med få möjligheter till försörjning ser några en utväg i att röja mark och försöka överleva på jordbruk. Man fäller träd för vedens skull och säljer illegalt timmer på svarta marknaden, ofta till priser långt under dess verkliga värde. Den lilla inkomst som den här skövlingen genererar räcker sällan för att lyfta människorna ur fattigdomen.

Vad vi gör

Det är meningslöst att säga åt en utfattig familj att lägga ner yxan utan att samtidigt erbjuda ett alternativ. Rainforest Alliance och våra samarbetspartners samarbetar med jord- och skogsbrukarna. Vi tillhandahåller verktyg och kunskaper som ska hjälpa dem att förvalta naturresurserna. De som uppfyller våra miljömässiga, sociala och ekonomiska standarder får använda sigillet Rainforest Alliance Certified™ för att skilja sina produkter från mängden, nå nya marknader, få mer betalt, öka sin kreditvärdighet och hjälpa sig själva och sin omgivning ur fattigdomen.

Vi hjälper även lokala samhällen och ursprungsbefolkning att skapa och driva hållbara turistföretag som kan bli ett ekonomiskt gångbart alternativ till skogsskövlingen. Genom utbildning och verifiering kan vi uppmuntra turistföretagen att anställa lokal arbetskraft och köpa in varor och tjänster lokalt, för att på så sätt skapa ett ekonomiskt uppsving för området.

Utvärdering av vårt arbete

För att se till att vi är så effektiva som möjligt utvärderar vi regelbundna vårt arbete och anpassar våra metoder efter studiernas resultat. Läs mer om vad dessa studier säger om vårt arbete för att hjälpa människor att försörja sig på ett hållbart sätt.

Läs mer om hur vi

3 saker du kan göra för att göra skillnad

Search form