Ny rapport visar att certifiering ökar småskaliga odlares tillgång till krediter

september 24, 2013

Småskaliga odlares brist på krediter hämmar sociala och miljömässiga investeringar. Den globala efterfrågan på lån från 250 miljoner småskaliga odlare, som säljer sina grödor, uppskattas till nästan 500 miljarder USD. Trots det lånades mindre än 400 miljoner USD ut under 2011. En ny studie som finansieras av Citi Foundation visar att hållbarhetscertifieringar kan förbättra situationen.

Uppskattningsvis finns 500 miljoner småskaliga jordbruk som försörjer fler än 2 miljarder människor. Jordbruken, vanligtvis under 2 hektar, är ofta ryggraden i den lokala ekonomin men de flesta odlingar fungerar sämre än de borde göra. Brist på kapital och krediter hindrar investeringar som krävs för att förbättra odlingars lönsamhet och för att ställa om till hållbara jordbruksmetoder. Bristfällig bokföring innebär att långivare inte får de uppgifter de behöver för att bedöma en odlares kreditvärdighet, vilket i sin tur begränsar tillgången till lån.

För att skapa större förståelse för småskaliga odlares utmaningar med finansiell administration och tillgång till kredit har Rainforest Alliance beställt studien “Farmer Bankability and Sustainable Finance: Farm-level Metrics that Matter”. Studien baseras på djupgående undersökningar av 110 småskaliga kaffe- och kakaoodlare i Colombia och Peru, 63 av odlingarna är Rainforest Alliance-certifierade. Studien har också hämtat information från internationella och lokala långivare.

Studien visar att hållbarhetscertifieringar och det stöd som föregår certifieringen gör det enklare för odlare att få tillgång till krediter. En certifiering innebär ofta utbildning i hur odlarna ska föra bok över sin verksamhet samt en obligatorisk årlig kontroll. Studien konstaterar att certifierade jordbruk är betydligt bättre än ocertifierade på att spåra viktiga finansiella data. Odlare för vanligtvis bara bok över produktion, volym och försäljningspriser men om uppgifter om produktionskostnad, intäkter och leveranshistorik inkluderas förbättras tillgången till kredit dramatiskt. 90 procent av de Rainforest Alliance-certifierade odlarna förde bok över gårdens inkomster och utgifter, jämfört med 30 procent av icke-certifierade. Det genomsnittliga värdet av lån till Rainforest Alliance-certifierade jordbruk var 5 562 USD, jämfört med 3 311 USD för icke-certifierade. Certifierade odlare fick i genomsnitt 1,36 lån per år, jämfört med 0,66 för icke-certifierade. De certifierade jordbruken fick i genomsnitt nästan 3,5 gånger större kredit jämfört med icke-certifierade.

– Stora ekonomiska och miljömässiga värden står på spel om vi inte förbättrar kreditmöjligheterna för småskaliga odlare. Jordbrukssektorn behöver kapital för att ställa om till hållbara odlingsmetoder och för att förbättra sina inkomster, säger Michelle Buckles, chef för Sustainable Finance på Rainforest Alliance.

Den globala efterfrågan på lån från 250 miljoner småbönder, som säljer sina grödor, uppskattas till nästan 500 miljarder USD. Trots det lånades mindre än 400 miljoner USD ut under 2011, enligt en studie från Dalberg Development Advisors.

I Colombia står jordbruket för 10-14 procent av BNP och 40 procent av exporten, men jordbrukssektorn får mindre än 4 procent av alla nationella lån. I Peru står jordbruket för 6,4 procent av BNP och 7 procent av exporten, men det får endast 3 procent av lånen.

– Tillväxten av certifierade jordbruk har potentialen att förbättra småskaliga odlares tillgång till krediter. Att certifierat jordbruk har stora positiva effekter för miljö- och sociala faktorer är allmänt känt, men de ekonomiska fördelarna bör också uppmärksammas. När odlare får tillgång till krediter kan de vara mer lönsamma och produktiva och de kan dessutom ha en stor påverkan på sina länders ekonomier, säger Tensie Whelan president på Rainforest Alliance.

För att öka tillgången på krediter för småskaliga jordbruk, rekommenderar studien bland annat att certifieringsorganisationer och långivare anpassar och standardiserar låneansökningar och producentprofiler. Att fortsätta erbjuda utbildning i ekonomi och kredithantering till små, medelstora företag och kooperativ är också av stor vikt.

Om Citi Foundation

Citi Foundation arbetar för att stärka låginkomsttagares ekonomiska position och integration. Globalt fokuserar Citi Foundation sina donationer inom fyra prioriterade områden: mikrofinansiering, företagsutveckling, förbättrade universitetsstudier samt förbättrad finansiell förmåga. I sitt arbete med mikrofinansiering och företagsutveckling stödjer Citi Foundation miljöprogram och innovationer. Ytterligare information kan hittas på www.citifoundation.com.

Om Rainforest Alliance

Rainforest Alliance har sedan grundande 1987 arbetat efter principen att naturresurser bara kan räddas om de samhällen som är beroende av dem också kan tillgodose sina ekonomiska behov. Rainforest Alliance använder marknadsbaserade lösningar för att sprida hållbara metoder inom jordbruk, skogsbruk och turism samtidigt som man stödjer ekonomisk och social utveckling för arbetare, familjer och lokalsamhällen. Över hela världen samarbetar Rainforest Alliance med företag, inom hela leverantörskedjor, och konsumenter för att sprida ansvarsfullt producerade varor på den globala marknaden.

Rainforest Alliance Sustainable Finance Initiative (SFI) program startades för att stödja små och medelstora jordbruk och skogsbruk att få tillgång till finansiering de behöver för att skapa ekonomiskt hållbara företag. SFI arbetar både med verksamheter som är certifierade och dem som arbetar för att bli det.

Search form