Gucci lanserar handväskor av läder från Rainforest Alliance-certifierade rancher

mars 4, 2013

På modeveckan i Paris lanserar Gucci idag handväskor av läder från Rainforest Alliance-certifierade rancher i Brasilien. Handväskorna är ett resultat av ett samarbete mellan Gucci och Livia Firth, skapare av ”The Green Carpet Challenge”, ett initiativ som för samman mode och etik för att höja profilen för hållbar stil. Lanseringen innebär också en världspremiär för produkter som tillverkats av läder från Rainforest Alliance-certifierade rancher.

– Boskapskötsel är den främsta orsaken till skogsskövling i Amazonas. Guccis initiativ är ett föredöme för modeindustrin och visar att boskapsrancher kan drivas på ett sätt som stärker miljöskydd, lokalsamhällen och djurskydd, säger Sabrina Vigilante, ansvarig för strategiska samarbeten på Rainforest Alliance.

Gucci using leather from Rainforest Alliance Certified ranches

Lädret i handväskorna kommer från fyra rancher i Mato Grosso i västra Brasilien. Rancherna täcker cirka 32 000 hektar vilket inkluderar ett 13 000 hektar stort naturskyddsområde. Rainforest Alliance-certifieringen innebär att rancherna måste skydda lokala ekosystem, ha en etisk djurhållning och säkerställa rancharbetarnas rättigheter.

– Guccis handväskor som tagits fram för the Green Carpet Challenge kopplar samman konsumenter med vårt arbete att bevara regnskog och att sprida bra metoder för boskapsuppfödning i Brasilien. Det är ett viktigt steg som visar att det är möjligt att skapa ansvarsfulla leverantörskedjor i boskapssektorn, säger Mauricio Voivodic ansvarig för jordbrukscertifieringar på Imaflora som är Rainforest Alliance samarbetsorganisation i Brasilien.

– Merparten av Brasiliens avskogade områden används för boskapsuppfödning. Utan initiativ för att skydda skogar kan deras långsiktiga bevarande inte tryggas. Certifiering kan ge ranchägare ett incitament för att skydda lokala ekosystem och införa hållbara metoder för boskapsuppfödning, säger Nathalie Walker från National Wildlife Federation som initierade samarbetet och som har verifierat väskornas spårbarhet.

Den nya kollektionen handväskor ”Gucci for the Green Carpet Challenge” kommer att säljas i utvalda Gucci-butiker, på nätet i USA och i Europa via Gucci.com. Handväskorna är de första produkter som kommer att bära Green Carpet Challenge-märket.

– Vår nya kollektion handväskor ligger helt i linje med våra kunders efterfrågan på hållbart producerade produkter samtidigt som de matchar Guccis stilkrav. Lanseringen visar att modeindustrin kan vara en god kraft som adresserar miljöproblem, säger Rossella Ravagli, CSR- och hållbarhetschef på Gucci.

Search form