Our Press Releases

I Abidjan undertecknade 29 organisationer och länder en deklaration om att ställa om kakaosektorn till en hållbar utveckling. Certifieringsorganisationer kommer att spela en viktig...

januari 9, 2013

2012 firar Rainforest Alliance 25 år. För att visa Rainforest Alliance genomslag har rapporten "Protecting Our Planet: Redesigning Land-Use and Business Practices" tagits fram...

november 5, 2012

Fyra rancher i Brasilien är först i världen att certifieras enligt Rainforest Alliance standarder för tropisk boskapsproduktion. Standarderna har tagits fram i samarbete med...

juni 20, 2012

Rainforest Alliance verksamhet inom skogsbruk, jordbruk, klimat och turism växte avsevärt under 2011. Antalet certifierade odlare växte med 200 procent och den certifierade arealen...

maj 29, 2012

Den amerikanska miljönyhetssajten Treehugger har nominerat Rainforest Alliance Twitter till utmärkelsen ”Best Nature Twitter Feed”. Följ oss på @RnfrstAll_UK.

mars 15, 2012

Pages

Search form