Om oss

Vår mission

Rainforest Alliance arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och skapa hållbara försörjningsmöjligheter genom att förändra metoder för markanvändning, affärsmetoder och konsumentbeteenden.

Vår vision

Vår vision är en värld där människor och miljön blomstrar tillsammans.

Vår strategi

Rainforest Alliances arbete grundar sig på insikten att ett långsiktigt miljöskydd är intimt sammanlänkad med att de som är beroende av jorden för sin försörjning kan leva ett bra liv och ta hand om den. Vår metod omfattar utbildning och certifiering för att främja fungerande ekosystem och stödja samhällena i några av världens mest sårbara ekosystem.

Vi samarbetar med visionära jordbrukare, skogsbrukare och turistföretag för att bevara naturresurser och säkerställa en långsiktig försörjning för de lokala samhällena. För att ett jordbruk eller ett skogsbruksföretag ska kunna bli Rainforest Alliance-certifierat, eller ett turistföretag verifierat, måste det följa stränga standarder som utformats för att skydda ekosystemen, trygga välfärden i de lokala samhällena och förbättra produktiviteten. Genom sigillet med den gröna grodan länkas sedan dessa jordbrukare, skogsföretag och turistföretag samman med en global och växande mängd medvetna konsumenter.

Rainforest Alliance-sigillet är en internationellt välkänd symbol för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet som hjälper både företag och konsumenter att bidra till att skapa en ljusare framtid för oss alla.

Search form