Integritet och transparens

Allt arbete som vi på Rainforest Alliance gör styrs av våra principer om respekt, nytänkande, samarbete, integritet och ansvar. En betydande del av vårt arbete fokuserar på certifierings- och verifieringstjänster vilket gör att vi kan:

  • Ge odlare, skogsföretag och turistentreprenörer riktlinjer för hur de kan utveckla sina metoder
  • Hålla företagen ansvariga för sina handlingar
  • Ge konsumenterna möjlighet att göra informerade val

Certifiering och verifiering är bara metoder vi använder oss av för att nå vårt mål. Vårt huvudsakliga mål är att förbättra hur naturresursbaserade ekonomiska verksamheter verkar. En förutsättning för att certifiering och verifiering ska kunna leda till ett hållbart samhälle är att verksamheten drivs av ett oberoende, transparent och ansvarstagande organ. Rainforest Alliances tjänster inom kontroll och certifiering administreras och utförs inom divisionen RA-Cert. Alla anställda som är ansvariga för kontrollernas utformning samt för utvärdering och beslut gällande certifiering/verifiering/validering lyder under divisionen RA-Cert. För att vårt övriga arbete som utbildning, teknisk hjälp, produktinköp och andra arbeten i värdekedjan ska vara framgångsrikt och leda till ett hållbart samhälle krävs det att det utförs på ett sätt som inte minskar trovärdigheten eller integriteten hos vår certifiering och verifiering. Därför har vi utvecklat policyer och tillvägagångssätt för att garantera transparens, integritet och ansvarsskyldighet i hela vår verksamhet:

  • Ekonomiskt oberoende -- våra regler för att ta emot bidrag
  • Beslutsfattande -- hur vi säkerställer att vårt beslutsfattande sker oberoende och är transparent
  • Öppenhet -- regler vi tagit fram för att undvika intressekonflikter
  • Tillsyn och ansvarstagande -- om hur vi granskar våra beslut och rapporterar till de internationella organ som också granskar våra tillvägagångssätt
  • Meddelarskydd -- om hur man går till väga för att anmäla misstänkt olagligt eller oetiskt beteende i samband med vårt arbete

För att både företag och konsumenter ska lita på de märkta produkter som de saluför eller köper är vi noggranna med hur sigillet Rainforest Alliance Certified™ och vår logotyp används. Produkter med sigillet Rainforest Alliance Certified härstammar alltid från jordbruks- eller skogsföretag som förvaltas i linje med hårda standarder i fråga om hållbarhet för miljön och social rättvisa. Ingen får använda vår logotyp eller sigillet Rainforest Alliance Certified utan att vi först granskat och godkänt användandet.

Search form