3 saker du kan göra för att göra skillnad

Vårt arbete

För att tillgodose den ständigt ökande global efterfrågan på råvaror, tillverkade produkter och resor måste vi se till att den mark som tas i anspråk förvaltas väl, så att konsumtionen inte sker på bekostnad av vare sig ekosystem och djurliv, arbetares rättigheter eller odlares möjligheter att försörja sig långsiktigt.

Sedan 1987 har Rainforest Alliance arbetat för att ställa om hela branscher till en mer hållbar affärsmodell. En modell där vinst kopplas samman med fungerande ekosystem, rent vatten, naturligt rika jordar, säkra arbets- och levnadsförhållanden och välmående familjer och samhällen. Jordbruk, rancher, skogsbruk och turistföretag som driver sina verksamheter enligt strikta hållbarhetsnormer belönas av medvetna konsumenter som efterfrågar hållbart producerade produkter. När politiska initiativ misslyckas, fungerar vår strategi. Genom förbättrade metoder för markanvändning skapas långsiktigt hållbara försörjningsmöjligheter samtidigt som ekosystem bevaras och restaureras.

3 saker du kan göra för att göra skillnad

Search form