Rainforest Alliance-certifierade bananer

Bananproducerande länder där Rainforest Alliance arbetarJasmina Lira, som har tre barn som hon försörjer på egen hand, förändrade sin familjs förutsättningar radikalt när hon fick fast jobb på Finca Santa Marta, en Rainforest Alliance-certifierad bananodling i Limón på Costa Ricas kust mot Karibiska havet. Lira representerar en ny sorts arbetare på bananplantagerna Hon går i bräschen för en revolution i denna globala bransch som årligen omsätter 5 miljarder USD och som tidigare förknippades med dåliga arbetsförhållanden, ohejdad avverkning av skog och stor förstörelse av vattendrag, floder och korallrev. På 1990-talet började Rainforest Alliance att arbeta med lokala organisationer, forskare, lokala ledare, odlare och andra parter för att förändra den destruktiva branschen. Vi etablerade den första standarden för ansvarsfull odling av bananer.

Nästan 1 600 bananodlare är med och värnar över 180 000 hektar mark genom Rainforest Alliances utbildnings- och certifieringsprogram.

Stöd detta viktiga arbete

Stöder odlarna och samhället

Supporting Farmers and CommunitiesRainforest Alliance samarbetar med bananodlarna för att hjälpa dem att bevara sina naturresurser och sörja för arbetarna och det lokala samhället. De Rainforest Alliance-certifierade bananodlingarna granskas årligen för att säkerställa att de uppfyller de stränga sociala kriterier som tagits fram för att skydda arbetarna, deras familjer och det omgivande samhället. Ett exempel: Rainforest Alliance-certifieringen kräver att farliga bekämpningsmedel ska fasas ut, men under övergångsperioden till ett mer miljövänligt jordbruk finns det också krav på att odlarna ska tillhandahålla omfattande utbildning i säkerhet samt skyddsutrustning och tvättmöjligheter till de arbetare som ändå hanterar kemikalier, för att skydda dem – och deras familjer och det omgivande samhället – så länge kemikalierna fortfarande används. Finca Santa Marta i Costa Rica erbjuder, precis som andra certifierade odlingar, sina anställda hälsovård och subventionerade transporter.

Skyddar mark och vattendrag

Bananbranschen var för inte så länge sedan ökänd för att skövla regnskogar, förorena vattendrag och använda farliga kemikalier som arbetarna fick bära på ryggen. Plastpåsar impregnerade med bekämpningsmedel, som används för att skydda bananerna medan de växer, låg och skräpade på flodbankar och stränder i närheten av bananodlingarna. Jordbrukskemikalier och eroderad jord fördes med vattnet, korkade igen floderna, förstörde de fantastiska korallrev som finns i det här området och dödade livet i havet.

I dag är de Rainforest Alliance-certifierade bananodlingana på väg att staka ut vägen mot en bättre framtid. De återvinner plastpåsar och annat avfall, återställer och skyddar jorden runt sina bananträd och planterar växter längs vattenvägarna för att skapa buffertzoner och minska erosionen. De rensar ut de farligaste jordbrukskemikalierna och inför noggrann kontroll av tillämpningen av de kemikalier som ändå används. De minskar sin vattenförbrukning och installerar filtreringsanläggningar för att rena det vatten som används. En oberoende stuide av bananodlingar i Ecuador visade att Ranforest Alliance-certifierade odlingar presterar betydligt bättre än icke-certifierade när det gäller ansvarsfull användning av marken.

Förbättrar inkomsterna

Förbättrar inkomsterna Rainforest Alliance ger bananodlarna de verktyg de behöver för att kunna odla på ett mer effektivt sätt. Genom att spara på vattnet, kompostera och minska sin användning av kemikalier lyckas odlarna inte bara skydda och bevara jorden – de sparar också pengar. Vi hjälper dem också att förhandla sig till bättre priser och att arbeta mer effektivt, vilket gör att de kan öka sin vinst. Och genom att betala rimliga löner – och behandla sina anställda med respekt och värdighet – kan de certifierade odlarna minska omsättningen bland de anställda och bibehålla en produktiv, effektiv arbetsstyrka. Lira, till exempel, trivs på Finca Santa Marta eftersom hon här kan försörja sig själv och sina barn genom en bra lön och sociala förmåner. Den här positiva spiralen förstärks genom den ökande efterfrågan på certifierade bananer från stora företag som Chiquita och Favorita.

Eriberto Ruiz

En bananarbetares berättelse

"Jag gillar verkligen mitt jobb, odlingen och dem som arbetar här. De gör saker på annat sätt här, och de behandlar sina arbetare rättvist."
—Eriberto Ruiz, bananarbetare, Finca Santa Marta, Costa Rica

Läs Eribertos berättelse »

Läs mer

Senast uppdaterad: december 31, 2016

Search form