Rainforest Alliance-certifierad boskapsuppfödning

Reginaldo Bonifácio de Oliveira är boskapsskötare och arbetar i västra Brasilien, där han tar hand om boskap för Fazendas São Marcelos räkning. 2012 blev de fyra rancherna, som ägs av São Marcelos moderbolag, världens första Rainforest Alliance-certifierade boskapsuppfödare. De har banat väg för en hel industri i stort behov av förändring.

Globalt sett genererar boskapsuppfödningen upp till en tredjedel av de utsläpp som leder till klimatförändringar – främst på grund av metanutsläpp och att skogar jämnas med marken för att skapa betesmark – och boskapuppfödningen är den främsta orsaken till avskogningen i brasilianska Amazonas. Men på São Marcelo håller boskapsskötare som De Oliveira på att omdefiniera "business as usual" genom att följa rigorösa certifikationskriterier. Kriterierna kräver att rancherna minskar utsläppen och förespråkar att man värnar naturens resurser, behandlar djuren väl och gynnar de lokala samhällena.

Stöd vårt viktiga arbete med att skapa hållbar förändring i boskapssektorn

Stöd detta viktiga arbete »

Stöder uppfödarna och samhället

Rainforest Alliance-certifierade boskapsuppfödare kontrolleras årligen för att se till att de fortsätter leva upp till programmets stränga kriterier. Kriterierna är till för att skydda de som arbetar och bor på och i närheten av rancherna. Den av São Marcelos verksamheter som ligger längst ut på landsbygden erbjuder en privatskola för 20 barn till de anställda, och företaget bistår även de kommunala skolorna i närheten av sina tre andra rancher. Där subventionerar de lärarutbildningar och donerar material för att förbättra undervisningen för 10 000 barn i närliggande samhällen. De stöttar även en organisation som hjälper barn med särskilda behov.

Skyddar mark, djur och vattendrag

Rainforest Alliance-certifierade boskapsuppfödare återplanterar skog på sina ägor, behandlar sina kor väl och minskar sitt koldioxidavtryck på flera olika sätt. Fazendas São Marcelo har avsatt nästan 19 000 hektar – mer än 60 procent av sina totala ägor – till skyddsområden. Det ger djur- och växtliv tillgång till levnadsmiljöer och tryggade flyttvägar. De anställda planterar träd som ger skugga åt djuren, skyddar dem från väder och vind och håller dem borta från vattendrag som brukas av de lokala samhällena.

Boskapen utfodras med en lättsmält blandning av gräs och mineralsalter, och fodret kompletteras med ekologiskt sockerrör som odlas av lokala bönder – en diet som minskar de metanutsläpp som bidrar till klimatförändringarna. Omsorgen om djuren sträcker sig även till hästarna man använder för boskapsdriften. De som arbetar på ranchen får lära sig hur man minskar risker för skador på hästarna och drar ner på antalet arbetstimmar för dem.

Förbättrar inkomsterna

Samtidigt som uppfödarna vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att de ska bli Rainforest Alliance–certifierade, kan de också öka sin produktion och höja kvaliteten. När kor blir misshandlade eller stressade utsöndrar de stresshormoner som kan spåras i köttet. Om djuren däremot behandlas väl resulterar det i produkter av högre kvalitet, som kan inbringa bättre priser på marknaden. Med bra löner minskar man personalomsättningen, och med ordentlig utbildning får man en effektiv arbetsstyrka. Som med de flesta Rainforest Alliance-certifierade verksamheter sträcker sig de ekonomiska fördelarna till långt fler till de som är anställda direkt av Fazendas São Marcelo; ranchmedarbetarnas partner får lära sig hantverk och andra inkomstbringande sysselsättningar.

Reginaldo Bonifácio de Oliveira

En boskapsskötares berättelse

"Certifieringen har ändrat mitt sätt att tänka kring mitt jobb och hur jag behandlar djuren och mitt arbetslag."
—Reginaldo Bonifácio de Oliveira, boskapsskötare, Fazendas São Marcelo, Brasilien

Läs Reginaldos berättelse »

Läs mer

Search form