Vårt arbete med miljöutbildning

Att öka medvetenheten och kunskapen hos ungdomar om den biologiska mångfaldens betydelse är viktigt. Därför har Rainforest Alliance tagit fram en läroplan och gratis material för elever och lärare i Amerikanska skolor, från kindergarden till årskurs åtta.

The Kids’ Corner

Kids’ Corner kan elever i alla åldrar lära sig mer om regnskogen och människorna och djuren som bor där.

Utbilda lärare över hela världen

Rainforest Alliance besöker varje år skolor i USA, Colombia, Guatemala, Ghana och Mexico för att genomföra workshops för att vidareutbilda lärare.

Search form