Mätning av ekonomiska effekter av vårt arbete

Hållbarhet gynnar både företag, miljö och anställda. Med bättre resursförvaltning, mindre spill och en friskare personal med rätt utbildning blir företagen effektivare och därmed mer konkurrenskraftiga. Skogs- och jordbrukssamhällenas ekonomiska överlevnad hänger ofta samman med förmågan att hantera olika osäkerhetsmoment, från naturkatastrofer till marknadsfluktuationer. Vi arbetar för att mildra effekterna av sådana händelser och för att främja en långsiktig ekonomisk tillväxt och stabilitet; grunderna för välstånd och trygghet i ett samhälle.

De ekonomiska vinsterna med vårt arbete:

 

Search form