Förändra marknader

Rainforest Alliance har bidragit till att förändra näringslivet på alla nivåer, genom samarbete med både stora och små företag längs hela försörjningskedjan. Vi ser till att resurserna tas till vara på rätt sätt, och vi kopplar samman tillgång med efterfrågan och tvärtom. På så sätt kan vi skapa viktiga kontakter för producenter, inköpare, grossister, tillverkare, återförsäljare och konsumenter, i syfte att utöka marknaden för hållbara produkter.

Tack vare det arbete som vi och våra samarbetsorganisationer lägger ner, är hållbarhet idag så mycket mer än bara ”best practice”. Det har blivit en affärskritisk faktor för företag som är måna om långsiktiga resultat. Dessutom har vi visat att det är uppenbart att det som är bra för planeten även är bra för människorna. Vår modell visar vägen till framtidens ekonomi och en mer hållbar morgondag för oss alla.

Pionjär inom ansvarsfullt skogsbruk

1993 var Rainforest Alliance med och grundade Forest Stewardship Council (FSC) (engelska). Sedan dess har vi certifierat över 76 miljoner hektar hållbart förvaltade skogar och tusentals trävarutillverkare över hela världen. Vi är världens största FSC-ackrediterade certifieringsorgan och har certifierat flest lokala och inhemska företag.

En hållbar strategi för odlare

Under 1990 började vi utveckla hållbara standarder för bananodlare i Centralamerika. Det resulterade i Sustainable Agriculture Network (SAN) (engelska), en internationell sammanslutning av ledande miljövårdsgrupper. SAN förvaltar och utvecklar kriterier för odling av över 100 grödor, inklusive bananer, citrusfrukter, kaffe, kakao, blommor, frukt, sockerrör och te, samt hållbar boskapsuppfödning. Idag finns över 735 000 Rainforest Alliance-certifierade gårdar världen över, med en sammanlagd yta på två miljoner hektar.

En grönare resebransch

Vi har gett över 7 000 turistföretag utbildning i olika metoder för ökad hållbarhet. Bland annat har de lärt sig hur man minskar avfallsmängden, använder energi och vatten på ett effektivare sätt, ger personalen hälso- och säkerhetsinformation och bidrar till det omgivande samhällets ekonomiska välstånd. Under 2011 lanserade vi Tour Operators Promoting Sustainability (TOPS) (engelska). TOPS är ett nätverk för researrangörer som inte bara arbetar för ökad hållbarhet i den egna verksamheten, utan som även vill samarbeta med hotell och leverantörer som tänker likadant.

Marknadsandel

Mer än 15 procent av världens kommersiellt odlade bananer växer på Rainforest Alliance-certifierade gårdar. Ytterligare några anmärkningsvärda milstolpar:

  • 100 procent av Chiquitas bananodlare är Rainforest Alliance-certifierade.
  • Mars Inc., som är en av världens största chokladtillverkare, har lovat att de senast 2020 ska köpa in all kakao från hållbarhetscertifierade odlare.
  • Unilever har lovat att de senast 2015 ska köpa allt te till Lipton-tepåsarna – 12 procent av världens teförbrukning – från Rainforest Alliance-certifierade odlare.
  • Fem procent av Fortune 500-företagen köper Rainforest Alliance-certifierade produkter. Dessa säljs hos detaljhandelsjättar som Walmart, Costco, Whole Foods, Marks & Spencer, Safeway, Home Depot, Sam's Club, Staples och Lowe's.

De ekonomiska vinsterna med vårt arbete:

 

Search form