Mätning av miljökonsekvenserna av vårt arbete

Jordbruk och skogsbruk som inte sköts på ett ansvarsfullt sätt får direkta och omedelbara konsekvenser för såväl ekonomi som miljö. Ungefär 40 procent av den globala ekonomin är baserad på biologiska produkter och processer1 -- i synnerhet jordbruk och skogsavverkning -- vilket gör att det är ytterst viktigt att skogarna sköts på ett sätt som gör att de kan utvecklas och brukas även i framtiden. Extrema väderförhållanden orsakar större skador när det inte finns några träd som skyddar marken mot de hårda regnen och starka vindarna. Och arter utrotas snabbare när de förlorar sina naturliga livsmiljöer och tvingas använda vatten som har förorenats av kemikalier från jordbruket.

Men det finns hopp. Över 12 procent av jordens yta anses i dag vara skyddad.2 Nästan 167 miljoner hektar3 skog förvaltas i dag på ett hållbart sätt enligt Forest Stewardship Council (FSC). Och det finns ytterligare 1,5 miljarder hektar med skövlade eller skadade skogsområden över hela världen som fortfarande skulle kunna restaureras4

Den växande efterfrågan på ansvarsfullt producerade skogs -- och jordbruksprodukter -- däribland vardagsprodukter som trä, kaffe, frukt, te och papper -- ger producenterna ett kraftfullt incitament att skydda jordens naturresurser. Genom att tillhandahålla en oberoende certifiering av varor som produceras på ett hållbart sätt ser vi till att länka samman marknadskrafterna med de globala miljömålen. Turistföretag som verifierats av Rainforest Alliance driver på och stödjer den lokala ekonomiska utvecklingen, men de erbjuder också ett alternativ till att skövla skogen. Dessa företag fungerar som goda grannar till de ekosystem där de har sin verksamhet.

De miljömässiga vinsterna med vårt arbete:

Search form