Vattnets kretslopp

När avverkningsvägar byggs och träd fälls kan jorden erodera ner i närliggande vattendrag. På samma sätt kan avrinningen av vatten från jordbruk (som kan innehålla gödningsmedel och gödsel) förorena lokala vattenresurser och även skapa döda zoner i större vattendrag hundratals mil därifrån. Genom att plantera eller skydda inhemska träd och andra växter kan man skapa buffertzoner runt strömmande vatten. Det kan minska föroreningar och avrinning, skydda vattenkvaliteten, bevara mångfalden hos vattenlevande organismer och bidra med skugga för att hålla temperaturen nere.

Hållbara jordbruk, skogs- och turistföretag förser inte bara sina ägor med buffertområden. De renar också sitt avloppsvatten och använder sig av vattenskyddsmetoder och andra säkerhetsåtgärder. På så sätt bevisar de att rena, friska vattendrag går att kombinera med ekonomiskt bärkraftiga arbetsförhållanden.

Certifierade odlingar minimerar erosionen och skyddar vattendragen

Water Protection

  • I en studie från 2012 (engelska) visades att certifierade kakaoodlingar i Elfenbenskusten oftare än ocertifierade odlingar använde sig av metoder för vattenskydd. De strömmande vattendrag som rann genom odlingarna undersöktes efter tecken på erosion, och de certifierade odlingarna fick genomgående bättre resultat än sina ocertifierade motsvarigheter.
  • Rainforest Alliance-certifierade odlingar i Colombia rankades betydligt högre än ocertifierade odlingar vid en mätning av vattendragens tillstånd1. De certifierade odlingarnas vattendrag uppvisade högre syrehalt och större antal känsliga insekter som dagsländor, bäcksländor och nattsländor – arter vilkas närvaro tyder på ett välfungerande ekosystem.

Hållbara turistföretag sparar vatten och skyddar vattendrag

  • I Sarapiquí-regionen i Costa Rica finns turistanläggningar som samarbetar med Rainforest Alliance. De har sparat in på vattnet och minskat föroreningen av vattendragen (engelska), byta till biologiskt nedbrytbar, oparfymerad tvål och/eller använda rötningsanläggningar för att undvika avrinning ut i närliggande floder.
  • En annan studie (engelska) visade att 71 procent av de latinamerikanska hotell som undersökts minskade sin vattenkonsumtion efter att ha infört de metoder som Rainforest Alliance rekommenderar.

De miljömässiga vinsterna med vårt arbete:

  1. David Hughell and Deanna Newsom, Impacts of Rainforest Alliance Certified Coffee farms in Colombia, draft document, 2012.

 

Search form