Mätning av sociala effekter av vårt arbete

Antal hel- och deltidsanställda inom projekt certifierade eller verifierade av Rainforest Alliance, per område1

Full- and Part-Time Workers on Rainforest Alliance Certified or Verified Operations, by Division

Även om Rainforest Alliance först bildades för att skydda regnskogen, insåg vi snabbt att det vore kortsiktigt att inte inkludera människorna i miljövårdsekvationen. Miljöskydd är ofrånkomligen sammanlänkat med social välfärd. De lokala samhällena är beroende av skogen för försörjning, mat, läkemedel och bränsle. Dessutom ger skogen på flera sätt skydd till både människor och miljö, till exempel genom att den absorberar de växthusgaser som styr det globala klimatet. Människorna är beroende av skogen, men samtidigt kan dessa naturliga miljöer bara överleva och frodas om de förvaltas på rätt sätt av de lokala samhällena.

Detta är anledningen till att vi, i samarbete med våra samarbetsorganisationer runt om i världen, satte igång att utveckla mångsidiga lösningar för att skydda skogarnas ekosystem och samtidigt värna om arbetarnas, familjernas och samhällenas rättigheter och behov. Alla tjänar på att människor har en inkomst de kan leva av och medel att förvalta sina naturresurser på ett hållbart sätt.

De sociala vinsterna med vårt arbete:

  1. Per januari 2012 -- De flesta jordbruk, skogsbruk och turistföretag rapporterade in antal anställda. Vi använde en linjär modell för att uppskatta antalet anställda på odlingar och skogsbruk där data saknades. För turistföretagen baserade vi uppskattningen på medeltalet anställda per företag.

 

Search form