Bekämpningsmedel, avfall och hälsa

Konventionella bekämpningsmedel är ett problem som världen över utsätter både arbetarnas hälsa och djurlivet för risker. Problemet förvärras av det faktum att säkerhetsrutinerna kring användandet ofta är otillräckliga eller inte följs. Utvecklingsländerna står bara för 25 procent av världens förbrukning av bekämpningsmedel. Trots det är det där 99 procent av alla bekämpningsmedelsrelaterade dödsfall sker1.

Våra program uppmanar till att använda samordnad skadedjurskontroll (så kallad IPM, Integrated Pest Management) som utnyttjar naturens egna försvarsmekanismer. Rainforest Alliance-certifierade odlingar har tillåtelse att använda vissa kemikalier, men bara enligt strikta metoder som utformats för att skydda människor, djurliv och ekosystem. Företag som samarbetar med oss måste också slå vakt om hälsan hos sina anställda och deras familjer. De måste även ta ansvar i de samhällen där de verkar och vi kräver att de tar hand om sitt avfall och försöker minska avfallsmängden.

Rainforest Alliance-certifieringen får toppbetyg för skadedjursbekämpningsmetoder på odlingarna

Den brittiska grenen av organisationen Pesticide Action Network utvärderade bestämmelser om bekämpningsmedel hos alla befintliga certifieringssystem (engelska). Rainforest Alliance kom på delad första plats och ansågs vara den organisation som hade mest detaljerade krav på hälsoskydd.

Certifierade kaffeodlingar är bättre på att hantera avfall och bekämpningsmedel

  • 2012 gjordes en jämförelse2 mellan certifierade och ocertifierade kaffeodlingar i Colombia. De certifierade odlingarna hade betydligt högre värden vad gäller: användning av skyddsutrustning vid bruk av kemikalier; speciella lagerlokaler för lagring av kemikalier; utbildning för anställda i första hjälpen och användning av bekämpningsmedel; användande av septiktankar, samt insamling av fast avfall.
  • På kaffeodlingar i Brasilien har certifieringen lett till en mer ansvarsfull hantering på områden som: avloppsvatten från tvätt av kaffebönor; avfall vid tankning och tvätt av maskiner; avfall och avlopp från bostäder och byggnader, samt användning av fullständig skyddsutrustning3.
  • I en kartläggning av Rainforest Alliance-certifierade kaffeodlingar i Nicaragua rapporterar odlarna att sedan de blev certifierade 2004 har kombinationen av färre kemikalier och bättre livskvalitet lett till bättre hälsa. Deras arbetare har också fått bättre toaletter och duschar. 4.

Certifierade bananplantager minskar kemikalieanvändningen och risken för förorenade vattendrag.

Rainforest Alliance-certifierade bananodlingar i Ecuador gjorde betydligt bättre ifrån sig än sina ocertifierade likar vad gäller kemikalieanvändning, avfallshantering och vattenkvalitet.5.

Certifierade skogsbruk är säkrare och erbjuder bättre tillgång till läkarvård

Vid en granskning av certifierade och ocertifierade skogsbrukskooperativ i Acre i Brasilien visade det sig att de certifierade företagen var bättre på att skydda sina arbetare. De som var medlemmar i certifierade verksamheter använde oftare skyddsutrustning och det var nästan fyra gånger vanligare att de hade deltagit i någon säkerhetsutbildning.3

Hållbara turistföretag minskar avfallet och förbättrar arbetarnas hälsa

En kartläggning av turistföretag som (engelska) har samarbetat med Rainforest Alliance visade att:

  • 71 procent minskade sin mängd fast avfall genom att återvinna och återanvända material och de återstående 29 procenten höll sin avfallsmängd på en stabil nivå trots att antalet besökare ökade.
  • 93 procent förbättrade arbetsvillkoren och minskade risken för olyckor genom att anta säkerhetsföreskrifter.

De sociala vinsterna med vårt arbete:

  1. Pesticide Action Network, www.panna.org/issues/pesticides-101-primer

  2. David Hughell and Deanna Newsom, Impacts of Rainforest Alliance Certified Coffee Farms in Colombia, draft document, 2012.

  3. Imaflora, Does Certification Make a Difference? Impact Assessment Study On FSC/SAN Certification In Brazil, 2009. http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/Does_certification_make_a_difference.pdf

  4. Sandra K. Znajda, Examining the Impacts of the Rainforest Alliance/SAN Coffee Certification Program: A summary of local perspectives from San Juan del Rio Coco, Nicaragua, Dalhousie University, Canada, bib. entry 0092, 2009.

  5. C. J. Melo and S. A. Wolf. “Ecocertification of Ecuadorian Bananas: Prospects for Progressive North–South Linkages,” Studies in Comparative International Development 42 (2007): 256–278. (Abstract: http://rd.springer.com/article/10.1007/s12116-007-9009-1.)

 

Search form