Standardın 1.1 Versiyonundaki Yenilikler Nelerdir?