Rainforest Alliance-certifierad kakao

Kakaoproducerande länder där Rainforest Alliance arbetar Adrien Koffi Kouadio äger en Rainforest Alliance-certifierad kakaoodling i Paul Kru, Elfenbenskusten. För Kouadio är kakaoodlandet en livsstil som är tätt sammanlänkad med familjetraditioner som sträcker sig flera generationer tillbaka i tiden. Större delen av världens kakao odlas av odlare som han, på små ägor i Västafrika, Asien och Central- och Sydamerika. Många av världens fem miljoner småskaliga kakaoodlare kämpar redan med ekonomiska svårigheter. De måste nu också hantera effekterna av klimatförändringarna: högre temperaturer, oförutsägbara regn och förändrade odlingssäsonger. Omfattande utbildning i effektivt och hållbart odlande är nyckeln till att stabilisera deras mikroklimat och hejda den onda cirkeln av fattigdom och avskogning.

Genom vår utbildning arbetar hundratusentals kakaoodlare för att skapa hållbara landskap.
Över 900 000 hektar mark har certifierats.

Stöd detta viktiga arbete »

Stöder odlare och samhällen

Stöder odlare och samhällen Sedan 2006 har Rainforest Alliance arbetat för att förbättra de småskaliga odlarnas position, både på ägorna och på marknaden. Detta genom att utbilda dem i att bevara naturens resurser, öka produktiviteten och säkra en rimlig inkomst och rimliga arbetsvillkor. Rainforest Alliance-certifierade odlingar granskas årligen för att se om de uppfyller våra stränga krav gällande sociala och ekonomiska förutsättningar samt miljö. Det skyddar den biologiska mångfalden och skapar en kultur där man respekterar arbetarna och det lokala samhället.

Skyddar land och vattendrag

Lövgroda fläckig i Elfenbenskusten Trädgrodan, som kan ses i Elfenbenskusten, trivs liksom kaffe och kakao i skuggan av inhemska träd i landskap som liknar naturliga skogar. Men ett ökande antal odlare hugger ned skogen för att kunna odla kakao mer platseffektivt. Många planterar dessutom kakaohybrider som kräver direkt solljus och regelbunden besprutning med bekämpningsmedel. Det förstör livsnödvändiga levnadsmiljöer för djur och växter, utgör hälsorisker för odlarsamhällena och leder till förorenat dagvatten som förgiftar både jord och vattendrag.

Odlare vars odlingar blivit Rainforest Alliance-certifierade bevarar de skuggande träden, planterar inhemska arter, skyddar de ekologiska korridorerna för djurlivet och tar vara på naturresurserna. De minskar sitt beroende av bekämpningsmedel till fördel för biologiska och naturliga alternativ, och de tillåts inte att använda förbjudna bekämpningsmedel. Genom Rainforest Alliances utbildning lär sig odlarna också att hantera klimatförändringarna.

Förbättrade inkomster

Effekterna av Rainforest Alliance-certifiering i Elfenbenskusten Rainforest Alliance ger odlare i Afrika, Latinamerika och sydöstra Asien redskap och motivation för hållbar odling. På senare år har vi satsat mycket på att utöka vårt arbete i Västafrika, där nästan 70 procent av världens kakao odlas. Genom våra utbildningsprogram lär sig kakaoodlarna metoder som ökar effektiviteten och dessutom förbättrar jordens produktivitet och återhämtningsförmåga. Certifieringsprocessen uppmuntrar också till samarbete mellan odlarna för att marknadsföra de certifierade produkterna mer effektivt. Vi garanterar inte odlarna någon prispremium, men Rainforest Alliance-certifierade grödor säljs generellt till högre priser på grund av den växande efterfrågan. Oberoende studier visar på att Rainforest Alliances utbildning leder till ökad avkastning och inkomst, och dessutom till många andra långsiktiga fördelar för de odlare, familjer och samhällen som försörjer sig på kakao.

Kakao, gudarnas föda

Kakao, gudarnas föda

Hur många kakaobönor går åt för att tillverka ett kilo choklad? Visste du att kakaon en gång i tiden sades "egga de starkaste av drifter"?

Utforska kakaons visuella historia »
Vida Tsatso Boaful

En kakaoodlares berättelse

"Sedan jag började använda mig av det jag lärt mig av undervisningen har min kakaoproduktion stigit. Den har nu ökat från omkring sex till omkring tjugo säckar per hektar."
— Vida Tsatso Boaful, kakaoodlare i Nkranfum, Ghana

Läs Vidas berättelse »

Läs mer

Senast uppdaterad: december 31, 2016

Search form