Hỏi Đáp Về Việc Sát Nhập UTZ/Rainforest Alliance

Rainforest Alliance và UTZ (chương trình cấp chứng nhận hàng đầu cho cà phê, trà và hạt dẻ) đang sát nhập thành một! Chúng tôi sẽ bắt tay vào việc xây dựng tổ chức mới vào tháng 1 năm 2018. Tổ chức mới này sẽ tiếp tục mang tên Rainforest Alliance.

Sau đây là một số câu hỏi và trả lời liên quan đến việc sáp nhập.

Điều khoản chung

Chứng nhận

Công ty

Nông dân và nhà sản xuất

Cơ quan chứng nhận

Mạng lưới nông nghiệp bền vững

Vì sao chúng tôi lại sáp nhập?

Rainforest Alliance và UTZ sẽ sáp nhập trước các thách thức lớn lao mà nhân loại phải đối mặt ngày nay: phá rừng, biến đổi khí hậu, nghèo đói có hệ thống, và bất bình đẳng xã hội. Chúng tôi muốn chung tay góp sức bởi lẽ chúng tôi biết rằng, cùng nhau, chúng tôi sẽ có vị thế tốt hơn để tạo ra tác động có mức độ cần thiết để giải quyết các thách thức kể trên một cách hiệu quả.

Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng một tương lai trong đó thiên nhiên được bảo vệ, đa dạng sinh học được sinh sôi nảy nở, đồng thời người nông dân, người lao động và cộng đồng được thịnh vượng, và việc sử dụng đất đai bền vững cùng các thực hành kinh doanh có trách nhiệm là một chuẩn mực. Chúng tôi đặt tầm nhìn về một thế giới nơi con người và thiên nhiên cùng phát triển hài hoà.

^ Về đầu trang

Vì sao phải sáp nhập hoàn toàn, thay vì hợp tác?

Cả hai tổ chức đều có lịch sử tạo ảnh hưởng tích cực lâu dài đến nông nghiệp bền vững và thúc đẩy chứng nhận, với nhiều thế mạnh trong nhiều ngành và khu vực địa lý. Rainforest Alliance tạo giá trị thương hiệu và có năng lực bảo tồn môi trường có hiệu quả giúp thúc đẩy các chuỗi cung ứng có trách nhiệm. UTZ đạt được thành công đã qua kiểm chứng trong việc nâng tầm các chuỗi giá trị bền vững. Cùng cùng nhau, chúng tôi có thể vươn đi xa hơn và có tiếng nói mạnh mẽ hơn, nhờ đó chúng tôi có thể tạo ra ảnh hưởng lớn hơn nữa.

Khi hoàn toàn sáp nhập, chứ không phải là hợp tác như hai tổ chức riêng rẽ, chúng tôi có thể đổ dồn trí óc, năng lực, và chuyên môn của cả hai vào một nhiệm vụ duy nhất. Nhờ kết hợp các thế mạnh của mỗi bên, chúng tôi có thể xây dựng nên một tổ chức có chiều sâu và rộng để tạo ra ảnh hưởng lớn hơn thay vì chỉ một tổ chức tự thực hiện.

^ Về đầu trang

Vì sao là lúc này?

Biến đổi khí hậu. Hạn hán. Nghèo túng ở nông thôn. Phá rừng. Để đương đầu với những thách thức cấp bách nhất toàn cầu, các tổ chức bền vững phải không ngừng tiến bộ và đổi mới. Hiện đã có giải pháp đã được kiểm chứng cho mỗi cuộc khủng hoảng cấp bách mà chúng tôi phải đối mặt nhưng các giải pháp này đòi hỏi phải có sự hợp tác hiệu quả và chặt chẽ giữa các công ty và chính phủ, người nông dân và cộng đồng lâm nghiệp—và dĩ nhiên, còn có mỗi người trong chúng ta. Chúng tôi tin rằng Rainforest Alliance và UTZ—hai tổ chức đã từng biến đổi các ngành và môi trường mà họ làm việc—có thể cải thiện và gia tăng quá trình biến đổi này bằng cách hợp sức vào thời điểm này.

^ Về đầu trang

Các bạn sáp nhập vì chương trình chứng nhận đã lạc hậu?

Không. Vì chương trình chứng nhận cũng như tầm quan trọng của hoạt động giám sát, bảo đảm và truy xuất nguồn gốc chặt chẽ và độc lập của bên thứ ba sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả rộng rãi trong cộng đồng. Khi trở thành một, chúng tôi sẽ tiếp tục đi đầu trong lĩnh vực chứng nhận. Chúng tôi cũng sẽ vươn tầm xa hơn và có tiếng nói mạnh mẽ hơn, điều này có nghĩa là sẽ có lợi hơn cho các cộng đồng, công ty, người tiêu dùng trong nông nghiệp và lâm nghiệp và sau cùng là cho hành tinh của chúng ta. Chúng tôi cam kết cải thiện các hệ thống chứng nhận, đầu tư nhiều hơn nữa vào công nghệ và nghiên cứu để hỗ trợ các hệ thống này và để không ngừng cải tiến trong lĩnh vực hoạt động này.

^ Về đầu trang

Các bạn có sáp nhập để tiết kiệm chi phí không?

Không. Chúng tôi sáp nhập vì chúng tôi cùng hướng tới một sứ mệnh chung. Việc sáp nhập sẽ giúp chúng tôi tạo ra ảnh hưởng lớn hơn và có hiệu quả hơn. Khi sáp nhập, chúng tôi sẽ có thể tập trung vào hoạt động cải tiến cho mọi dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, đầu tư vào các công nghệ mới, và vận động thay đổi chính sách cần thiết để tạo ra một thế giới nơi mà con người và thiên nhiên cùng nhau phát triển.

^ Về đầu trang

Liệu tổ chức này có lấn át tổ chức nọ không?

Không, đây là quá trình sáp nhập hai tổ chức trên cơ sở các điều khoản bình đẳng.

Cả hai tổ chức sẽ sáp nhập trên cơ sở thế mạnh, cùng bảng thành tích tạo ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng rừng và nông trại, các công ty, người tiêu dùng, và hành tinh của chúng ta—30 năm tạo ảnh hưởng của Rainforest Alliance và 15 năm của UTZ tính đến thời điểm sáp nhập. Trong khi cả hai tổ chức đều có thể tiếp tục song song hoạt động nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi bước này bởi chúng tôi biết chúng tôi còn có thể hoạt động tốt hơn nữa khi sáp nhập với nhau.

Tất cả thành viên ban giám đốc của cả hai tổ chức đều sẽ tham gia thiết lập một ban giám đốc mới, và sẽ có hai văn phòng chính, tại Amsterdam và New York. Tên của tổ chức này sẽ là Rainforest Alliance, và CEO là Han de Groot của UTZ. Nigel Sizer sẽ chuyển từ vị trí Chủ tịch của Rainforest Alliance hiện tại sang vị trí Giám đốc chương trình của Rainforest Alliance mới sau này.

^ Về đầu trang

Sứ mệnh của tổ chức mới là gì?

Chúng tôi sẽ xây dựng một tương lai trong đó thiên nhiên được bảo vệ, đa dạng sinh học được sinh sôi nảy nở, đồng thời người nông dân, người lao động và cộng đồng được thịnh vượng, và việc sử dụng đất đai bền vững cùng các thực hành kinh doanh có trách nhiệm là một chuẩn mực. Chúng tôi đặt tầm nhìn về một thế giới nơi con người và thiên nhiên cùng phát triển hài hoà.

Chúng tôi thực hiện điều này như thế nào? Chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp, chính phủ, cộng đồng nông nghiệp, lâm nghiệp, các nhà khoa học và xã hội chung tay cùng tạo dựng một thế giới bền vững hơn. Cùng nhau, chúng tôi sẽ khôi phục môi trường nông nghiệp và bảo vệ rừng; củng cố sinh kế bền vững và xây dựng khả năng chống chịu biến đổi khí hậu ở các vùng dễ bị ảnh hưởng; thay đổi cách thực hành kinh doanh, thúc đẩy đổi mới chuỗi cung ứng và hướng khách hàng tham gia vào hoạt động thay đổi tích cực.

^ Về đầu trang

Tổ chức Rainforest Alliance vẫn hoạt động về lâm nghiệp phải không?

Phải. Ban lãnh đạo của Rainforest Alliance tiếp tục có cam kết hoạt động trong lâm nghiệp và chống lại nạn phá rừng. Tổ chức Rainforest Alliance mới sẽ tiếp tục phát huy hoạt động lâm nghiệp bền vững thông qua các sáng kiến doanh nghiệp cộng đồng, các dự án hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn, cùng các dịch vụ thuê ngoài và đảm bảo dành cho những công ty muốn áp dụng chuỗi cung ứng không phá rừng. Tổ chức Rainforest Alliance mới cũng tiến hành vận động chính sách và các sáng kiến về tư pháp để bảo vệ môi trường trên cơ sở ưu tiên rừng và các ngành. Cuối cùng, tổ chức Rainforest Alliance mới sẽ tiếp tục các chương trình phát triển môi trường bền vững tích hợp của mình, bao gồm cả hoạt động tập huấn khắt khe và hỗ trợ kỹ thuật về lâm nghiệp có trách nhiệm.

^ Về đầu trang

Liệu Rainforest Alliance có tiếp tục các chương trình và sáng kiến nằm ngoài hoạt động chứng nhận, như hoạt động môi trường bền vững và chương trình tập huấn chuyên sâu và hỗ trợ kỹ thuật không?

Rainforest Alliance sẽ tiếp tục hoạt động phát triển môi trường bền vững, cũng như các chương trình tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật của mình. Các chương trình này là cốt lõi trong chiến lược đã được minh chứng của Rainforest Alliance nhằm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và cải thiện sinh kế. Mục tiêu của chúng tôi là tích hợp các chương trình lâu dài này một cách có hiệu quả hơn nữa bằng một hệ thống chứng nhận cải tiến và mạnh mẽ hơn, đó là một trong những đặc điểm hấp dẫn nhất của cuộc sáp nhập này.

^ Về đầu trang

Tên của tổ chức mới là gì?

Tổ chức có tên Rainforest Alliance, tên này có sức nhận biết thương hiệu rất cao trong nhiều thị trường người tiêu dùng trọng điểm trên thế giới, và đây là tài sản quan trọng mà chúng tôi không muốn mất đi trong cuộc sáp nhập. Với tài sản này, cùng với năng lực lôi kéo ngành và doanh nghiệp tham gia của UTZ, có nghĩa là chúng tôi sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa khi hoạt động trong tổ chức mới.

^ Về đầu trang

CEO sẽ là ai?

Han de Groot, hiện là giám đốc điều hành của UTZ sẽ đảm nhận vai trò CEO của Rainforest Alliance. Nigel Sizer, hiện là chủ tịch của Rainforest Alliance, sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc chương trình, chuyên điều hành các chương trình vận động, môi trường, và sinh kế của tổ chức mới. Rainforest Alliance mới sẽ tiếp tục hoạt động với tư cách là tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận.

^ Về đầu trang

Văn phòng chính sẽ đặt ở đâu?

Tổ chức mới không có một văn phòng chính. Hai địa điểm chính sẽ là Amsterdam và New York, nhưng tổ chức mới dĩ nhiên hoạt động trên phạm vi toàn cầu.

^ Về đầu trang

Các bạn sẽ thiết lập một chương trình chứng nhận mới đúng không?

Đúng. Trong năm 2019, chúng tôi sẽ ra mắt chương trình chứng nhận mới, được phát triển dựa trên những gì tinh túy nhất của các hệ thống UTZ và Rainforest Alliance hiện tại. Chương trình này bao gồm một tiêu chuẩn mới dành cho nhà sản xuất và một hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm. Ngoài ra, còn có một cơ cấu thu phí và chính sách dán nhãn mới dành cho các công ty thuê ngoài nguyên liệu được chứng thực.

^ Về đầu trang

Chương trình chứng nhận mới được xây dựng như thế nào?

Năm 2018 sẽ được dành để xây dựng tổ chức mới và hoàn thành quy trình tham vấn sâu rộng với tất cả các bên liên quan. Chúng tôi sẽ tổ chức một quy trình tham vấn về tính nhận diện thương hiệu và việc cung cấp giá trị cho các công ty của chúng tôi (gồm cả tương lai của nhãn UTZ, cơ cấu phí, chính sách dán nhãn, và các phương pháp tiếp cận trong tiếp thị), và chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc tham vấn đầy đủ về việc xây dựng tiêu chuẩn mới, theo các yêu cầu của ISEAL. Chúng tôi cũng sẽ tham khảo ý kiến về cách thức tốt nhất để quản lý quá trình chuyển đổi sang chương trình chứng nhận mới.

^ Về đầu trang

Tương lai của nhãn UTZ và con dấu Rainforest Alliance là gì?

Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và đầu tư vào logo và con dấu của Rainforest Alliance, cả hai đều có tính nhận diện thương hiệu mạnh đối với người tiêu dùng trong nhiều thị trường lớn. Chúng tôi sẽ thực hiện quy trình nghiên cứu thị trường và tham vấn toàn diện để xây dựng năng lực cung ứng giá trị toàn diện cho các công ty, gồm cả tương lai của nhãn UTZ, cơ cấu phí, chính sách dán nhãn, và các phương pháp tiếp cận trong tiếp thị.

Dù kết quả của cuộc tham vấn là thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ có hướng dẫn từng bước để giúp các công ty mua ngoài hàng hoá có chứng nhận Rainforest Alliance Certified™ và/hoặc hàng hoá chứng nhận UTZ để chuyển đổi sang hệ thống mới. Các công ty mua ngoài hàng hoá có chứng nhận UTZ có thể tiếp tục nộp đơn xin duyệt nhãn UTZ trong ít nhất ba năm sau ngày công bố chương trình chứng nhận mới vào 2019. Chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước cho các công ty trong quá trình chuyển đổi và đảm bảo cung cấp đủ thời gian để thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào.

Không được phép sử dụng hoán đổi các nhãn với nhau. Nguyên liệu được UTZ chứng nhận chỉ có thể được bán hoặc dán nhãn UTZ, còn nguyên liệu được Rainforest Alliance chứng nhận chỉ có thể được bán hoặc dán nhãn được Rainforest Alliance chứng nhận.

^ Về đầu trang

Những sản phẩm nào nằm trong danh mục hoạt động của tổ chức?

Chúng tôi sẽ xác định điều này vào năm 2018 khi xây dựng chiến lược cho tổ chức mới của chúng tôi.

^ Về đầu trang

Vì sao hiển nhiên là con dấu Rainforest Alliance sẽ tiếp tục được sử dụng trong khi vẫn chưa rõ số phận của nhãn UTZ sẽ ra sao?

Chúng tôi quyết định tổ chức mới sẽ có tên Rainforest Alliance, và bằng cách mở rộng này chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và đầu tư vào con dấu Rainforest Alliance. Chúng tôi lựa chọn như vậy vì tính nhận diện khách hàng cao của con dấu này—đây là một tài sản quý giá mà chúng tôi không muốn mất.

Tuy nhiên, vì chúng tôi sẽ xây dựng một chương trình chứng nhận hoàn toàn mới dựa trên những tinh hoa của cả hai hệ thống, nên chúng tôi muốn các quyết định về nhiều chủ đề—bao gồm cả tương lai của nhãn UTZ, cơ cấu phí, chính sách dán nhãn và các phương pháp tiếp cận trong tiếp thị—sẽ được đưa ra trên cơ sở tham khảo cuộc tham vấn với các bên liên quan và nghiên cứu thị trường.

^ Về đầu trang

Ai sẽ đảm nhận hoạt động đánh giá?

Chúng tôi sẽ giữ lại nguyên tắc làm việc với các tổ chức chứng nhận độc lập, các đối tác đầy uy tín của chúng tôi.

^ Về đầu trang

Kể từ bây giờ có thể sử dụng hoá đổi giữa các chương trình/nhãn của UTZ và Rainforest Alliance không?

Không. Các chương trình chứng nhận của UTZ và Rainforest Alliance sẽ được áp dụng riêng biệt và song song với nhau cho đến ngày công bố chương trình mới vào năm 2019. Điều này có nghĩa là nguyên liệu được UTZ chứng nhận chỉ có thể được bán, mua ngoài hoặc dán nhãn được UTZ chứng nhận, còn nguyên liệu dán nhãn Rainforest Alliance Certified chỉ có thể được bán hoặc dán nhãn được Rainforest Alliance Certified chứng nhận.

^ Về đầu trang

Vì sao các bạn không có phương án tổ chức lâm thời—ví như cùng công nhận chung các tiêu chuẩn, có thể sử dụng hoán đổi các logo v.v.?

Chúng tôi muốn tập trung vào việc xây dựng bộ tiêu chuẩn và hệ thống mới để ra mắt vào năm 2019; phương án tổ chức lâm thời sẽ khiến chúng tôi không tập trung được công sức cho điều này và do đó sẽ rất hạn chế.

^ Về đầu trang

Cuộc sáp nhập có ý nghĩa gì đối với những công ty làm việc với Rainforest Alliance và mua ngoài hàng hoá có chứng nhận Rainforest Alliance Certified?

Các chương trình hiện tại của UTZ và Rainforest Alliance sẽ được áp dụng song song với nhau cho đến ngày công bố tiêu chuẩn chứng nhận và áp dụng chương trình chứng nhận mới vào năm 2019. Nếu bạn đang mua ngoài hàng hoá có chứng nhận Rainforest Alliance Certified, bạn cũng có thể tiếp tục làm vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và đầu tư vào “con dấu ếch xanh” Rainforest Alliance sau này, nhưng chương trình chứng nhận mới sau 2019 sẽ không đồng nhất với chương trình chứng nhận hiện tại của Rainforest Alliance.

Thay vào đó, chương trình mới sẽ được thiết kế để tập trung và được xây dựng dựa trên tinh hoa của các chương trình hiện tại của UTZ và Rainforest Alliance. Sẽ có nhiều thay đổi, và các thay đổi này sẽ tham khảo quy trình tham vấn sâu rộng mà chúng tôi thực hiện trong năm 2018. Nhờ đóng góp của bạn và các bên liên quan khác, chúng tôi sẽ xây dựng trọn vẹn dịch vụ cung ứng giá trị cho các công ty bao gồm cả cơ cấu phí, chính sách dán nhãn, và các phương pháp tiếp cận trong tiếp thị. Khi hệ thống chứng nhận mới của chúng tôi được công bố vào năm 2019, sẽ có một thời gian chuyển đổi đủ dài dành cho các công ty và các nhà sản xuất để chuyển đổi sang hệ thống mới.

^ Về đầu trang

Giờ tôi có phải xin chứng nhận cho cả hai tiêu chuẩn không?

Không. Các chương trình chứng nhận của UTZ và Rainforest Alliance sẽ được áp dụng riêng biệt và song song với nhau cho đến ngày công bố chương trình mới vào năm 2019.

^ Về đầu trang

Tôi có thể mua ngoài hàng hoá được UTZ chứng nhận và sử dụng con dấu của Rainforest Alliance hoặc ngược lại không?

Không. Cho đến ngày áp dụng chương trình chứng nhận mới của Rainforest Alliance, các nguyên liệu được UTZ chứng nhận chỉ có thể được bán, mua ngoài hoặc dán nhãn được UTZ chứng nhận, còn nguyên liệu dán nhãn Rainforest Alliance Certified chỉ có thể được bán hoặc dán nhãn được Rainforest Alliance Certified chứng nhận.

^ Về đầu trang

Chương trình mới sau 2019 có sử dụng quy tắc 30% mà Rainforest Alliance hiện đang sử dụng không? Chương trình mới có sử dụng quy tắc cân bằng khối lượng của Rainforest Alliance hay UTZ không?

Các quy tắc cụ thể liên quan đến cân bằng khối lượng sẽ được xác định sau khi chúng tôi tiến hành nghiên cứu thị trường và tham vấn với các bên liên quan, trước khi xây dựng hệ thống mới sẽ ra mắt ào năm 2019.

^ Về đầu trang

Chúng tôi sẽ vẫn có thể liên lạc với các bạn như cách cũ chứ?

Phải. Với một tương lai có thể đoán trước thì không gì thay đổi. Bạn vẫn có thể liên lạc với chúng tôi theo cách trước đây.

^ Về đầu trang

Tôi có một nông dân được Rainforest Alliance chứng nhận. Tôi nên làm gì?

Bạn có thể tiếp tục áp dụng theo Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững Rainforest Alliance (trước đây là tiêu chuẩn SAN 2017) như thường lệ. Chúng tôi sẽ ra mắt chương trình chứng nhận mới vào năm 2019 và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước và cho bạn có thời gian để chuyển đổi sang chương trình mới.

^ Về đầu trang

Tôi là nhà sản xuất được chứng nhận trong chương trình UTZ và Rainforest Alliance. Tôi nên làm gì?

Bạn có thể tiếp tục tuân theo cả hai chương trình theo cách như hiện gờ. Trong thời gian này, bạn không thể bán vụ mùa được UTZ chứng nhận dưới hình thứ Rainforest Alliance chứng nhận hoặc ngược lại. Hai chương trình vẫn đang tách biệt.

Vào năm 2019, chúng tôi sẽ ra mắt một tiêu chuẩn và một chương trình chứng nhận mới. Tiêu chuẩn mới sẽ có nhiều thay đổi so với cả hai tiêu chuẩn hiện tại của UTZ và Rainforest Alliance. Khi chương trình mới được công bố, bạn sẽ hưởng lợi nhờ chỉ cần một lần đánh giá thay vì hai.

^ Về đầu trang

Tôi có thể bán hàng hoá được UTZ chứng nhận dưới hình thức Rainforest Alliance chứng nhận hoặc ngược lại không?

Không. Vụ mùa được UTZ chứng nhận chỉ có thể được bán dưới hình thức được UTZ chứng nhận, và vụ mùa được Rainforest Alliance chứng nhận chỉ có thể được bán dưới hình thức được Rainforest Alliance chứng nhận. Cả hai chương trình hiện tại sẽ tiếp tục tách biệt.

Vào năm 2019, chúng tôi sẽ ra mắt một chương trình chứng nhận mới. Tiêu chuẩn mới sẽ khác so với hai tiêu chuẩn hiện tại.

^ Về đầu trang

Vì sao bạn không để chúng tôi có thể bán hàng chứng nhận UTZ dưới dạng Rainforest Alliance hoặc ngược lại?

Chúng tôi muốn tập trung vào xây dựng chương trình chứng nhận mới sẽ được công bố vào năm 2019, hơn là thực hiện các phương án tổ chức tạm thời.

^ Về đầu trang

Tôi muốn được chứng nhận lần đầu. Giờ tôi nên chọn UTZ hay Rainforest Alliance?

Bạn nên chọn chương trình tốt nhất đối với bạn lúc này và trong hai năm sắp tới cho đến 2019.

Chúng tôi sẽ ra mắt một chương trình chứng nhận mới vào năm 2019, chương trình này sẽ kế thừa những gì tinh tuý nhất của cả hai hệ thống và chúng tôi sẽ hỗ trợ từng bước vào thời điểm đó, nhưng chúng tôi vẫn chưa nắm được chi tiết. Hệ thống mới sẽ có những thay đổi so với cả hai hệ thống hiện tại.

^ Về đầu trang

Tiêu chuẩn mới sẽ thấp hơn hay cao hơn (nghiêm ngặt ít hay nhiều hơn) đối với người nông dân?

Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một tiêu chuẩn có tính ảnh hưởng và có khả năng mở rộng, kế thừa những phẩm chất tốt đẹp nhất của cả hai bộ tiêu chuẩn. Điều này không nhất thiết có nghĩa là nghiêm ngặt hơn hay khó khăn hơn. Chúng tôi tập trung vào việc tạo ra tác động tích cực đối với người nông dân sử dụng tiêu chuẩn này, đồng thời cung cấp một chương trình khung để họ cải thiện sinh kế và bảo vệ môi trường nơi họ sống và làm việc. Tiêu chuẩn mới phải có khả năng mở rộng để chúng tôi có thể mở rộng lợi ích của việc chứng nhận đi xa hơn nữa.

^ Về đầu trang

Tiêu chuẩn mới sẽ hoàn thiện hơn/căn cứ theo hiệu quả đúng không?

Cả hai tiêu chuẩn Nông nghiệp bền vững Rainforest Alliance và UTZ hiện dựa vào một tiêu chuẩn đòi hỏi phải có mức độ tuân thủ nhất định từ Năm một kèm theo quá trình cải thiện không ngừng trong những năm sau đó. Với tiêu chuẩn mới, chúng tôi đặt mục tiêu mang tới những tinh hoa của cả hai tiêu chuẩn hiện tại, và chúng tôi sẽ tìm hiểu làm thế nào để cải thiện việc công nhận sự cải thiện. Sẽ có một cuộc tham vấn sâu rộng về việc xây dựng tiêu chuẩn mới trong năm 2018 trên cơ sở tuân thủ các yêu cầu ISEAL.

^ Về đầu trang

Tiêu chuẩn mới sẽ dành cho toàn bộ nông trại hay cụ thể theo từng mùa vụ?

Điều này vẫn đang được xác định, và sẽ là một trong những chủ đề của quy trình tham vấn trong năm 2018.

^ Về đầu trang

Ai sẽ đảm nhận hoạt động đánh giá?

Hiện tại, chúng tôi có thể tiếp tục tổ chức các cuộc đánh giá theo cách cũ và sử dụng cùng một tổ chức chứng nhận như trước. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức chứng nhận độc lập, các đối tác đầy uy tín của chúng tôi.

^ Về đầu trang

Sẽ có nhiều thay đổi trong sức cầu của thị trường đối với các vụ mùa được chứng nhận trong tương lai không?

Năm 2019, chúng tôi sẽ ra mắt chương trình chứng nhận mới, chương trình này sẽ là tổng hoà của các chương trình UTZ và Rainforest Alliance. Điều này có nghĩa có thể có thị trường lớn hơn dành cho các nguyên liệu được chứng nhận hơn khi bạn chỉ theo một chương trình.

^ Về đầu trang

Tôi có thể có tiếng nói gì trong tiêu chuẩn mới này?

Sẽ có một cuộc tham vấn toàn cầu về việc xây dựng tiêu chuẩn mới trong năm 2018 dành cho tất cả các nhóm bên liên quan. Chúng tôi sẽ liên lại với bạn về cuộc tham vấn này.

^ Về đầu trang

Với các cơ quan chứng nhận, cuộc sáp nhập này có ý nghĩa như thế nào?

Các cơ quan chứng nhận được uỷ quyền của Rainforest Alliance sẽ tiếp tục tiến hành đánh giá và chứng nhận theo Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững Rainforest Alliance (trước đây gọi là Tiêu chuẩn mạng lưới nông nghiệp bền vững 2017 hay Tiêu chuẩn SAN). Các cơ quan chứng nhận UTZ được phê chuẩn sẽ tiếp tục thực hiện đánh giá theo Bộ quy tắc UTZ, như thường lệ, và tương tự đối với các tổ chức chứng nhận được uỷ quyền đánh giá theo cả hai hệ thống. Các cơ quan chứng nhận chỉ có thể thực hiện đánh giá theo Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững Rainforest Alliance hoặc Quy tắc UTZ nếu các cơ quan này được uỷ quyền thực hiện.

Cơ quan chứng nhận của Rainforest Alliance, RA-Cert, sẽ tiếp tục là cơ quan chứng nhận. Rainforest Alliance cam kết bảo vệ sự tín nhiệm và minh bạch của chương trình và áp dụng thêm nhiều biện pháp để cải thiện hơn nữa tính độc lập của RA-Cert và và tính liêm chính của chương trình chứng nhận Rainforest Alliance.

^ Về đầu trang

Các cơ quan chứng nhận nên thực hiện như thế nào?

Từ lúc này trở đi, các cơ quan chứng nhận cần tiếp tục thực hiện đánh giá theo cách cũ (kinh doanh như cũ). Các cơ quan chứng nhận được phê chuẩn của UTZ có thể tiếp tục thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn UTZ và các cơ quan chứng nhận được phê chuẩn của Rainforest Alliance có thể thực hiện đánh giá theo Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững Rainforest Alliance (trước đây gọi là Tiêu chuẩn SAN).

Vào năm 2019, chúng tôi sẽ ra mắt một chương trình chứng nhận mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức chứng nhận độc lập, các đối tác đầy uy tín của chúng tôi. Nếu bạn nhận được thắc mắc từ khách hàng, vui lòng đảm bảo với họ rằng chương trình chứng nhận của UTZ và Rainforest Alliance sẽ tiếp tục vận hành như cũ trong ít năm tới.

^ Về đầu trang

Tổ chức mới có tiếp tục làm việc với mọi cơ quan chứng nhận mà UTZ và Rainforest Alliance hiện đang làm việc không hay số lượng cơ quan sẽ bị cắt giảm?

Vào năm 2019, chúng tôi sẽ ra mắt một chương trình chứng nhận mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức chứng nhận độc lập, các đối tác đầy uy tín của chúng tôi. Hiện vẫn chưa xác định chính xác chúng tôi sẽ làm việc như thế nào với các cơ quan chứng nhận, nhưng chúng tôi sẽ thông báo kịp thời khi có bất kỳ thay đổi nào.

^ Về đầu trang

Tổ chức mới có nhận đơn đăng ký làm cơ quan chứng nhận mới không?

Chúng tôi chưa quyết định việc này. Chúng tôi sẽ nghiên cứu hệ thống quản lý và phê chuẩn cơ quan chứng nhận của cả UTZ và Rainforest Alliance để xem tiếp theo nên làm gì là tốt nhất.

^ Về đầu trang

Các cơ uan chứng nhận được phê chuẩn của UTZ cũng có thể thực hiện đánh giá cho Rainforest Alliance/SAN được không, và có phương án nào khác nữa không?

Không. Tình trạng phê chuẩn của các cơ quan chứng nhận được giữ nguyên. Bạn không thể tự thực hiện đánh giá cho cả hai chương trình nếu bạn chỉ được phê chuẩn cho một chương trình.

^ Về đầu trang

Trong giai đoạn trước 2019, các cơ quan chứng nhận có thể tiến hành đánh giá kết hợp hay đánh giá chung được không?

Nếu bạn đã được phê chuẩn để thực hiện đánh giá kết hợp, thì bạn có thể tiếp tục làm vậy. Nếu không được phê chuẩn, thì bạn không thể thực hiện.

^ Về đầu trang

Các tiêu chuẩn UTZ và Rainforest Alliance đã công nhận lẫn nhau (có nghĩa là thành viên chứng nhận UTZ tự động được chứng nhận Rainforest Alliance và ngược lại?)

Không. Hai chương trình sẽ vận hành song song, có nghĩa là không có sự công nhận chung. Các thành viên chứng nhận UTZ chỉ có thể được chứng nhận UTZ, và các thành viên Rainforest Alliance Certified.

^ Về đầu trang

Các cơ quan chứng nhận được UTZ phê chuẩn có nên đăng ký xin uỷ quyền của Rainforest Alliance và ngược lại không?

Cuộc sáp nhập này không bắt buộc các cơ quan chứng nhận được UTZ phê chuẩn có nên đăng ký xin uỷ quyền của Rainforest Alliance và ngược lại. Tổ chức sáp nhập mới sẽ ban hành một chương trình chứng nhận mới trong năm 2019 cùng với một quy trình cùng hệ thống quản lý và phê duyệt cơ quan chứng nhận mới. Bạn sẽ được thông báo trước thông tin chi tiết, và chúng tôi sẽ cho bạn thời gian chuyển đổi để chuyển sang tiêu chuẩn mới này.

^ Về đầu trang

Các cơ quan chứng nhận cần thông tin thế nào cho các nhà sản xuất và công ty còn mơ hồ về cuộc sáp nhập này?

Hãy đảm bảo với các nhà sản xuất và công ty làm việc với bạn rằng hai hệ thống sẽ vẫn tiếp tục hoạt động song song đến khi ban hành tiêu chuẩn mới vào 2019. Sau khi xây dựng và ban hành tiêu chuẩn mới, chúng tôi sẽ có hướng dẫn từng bước cho các nhà sản xuất và công ty về cách thức chuyển đổi.

^ Về đầu trang

Các cơ quan chứng nhận có thể đóng góp gì?

Các cơ quan chứng nhận có thể đóng góp vào tiêu chuẩn và hệ thống chứng nhận mới trong suốt quá trình tham vấn bên liên quan vào năm 2018.

^ Về đầu trang

Mối quan hệ mới với Mạng lưới nông nghiệp bền vững là gì?

Rainforest Alliance tiếp tục là thành viên của SAN và SAN tiếp tục là đối tác quan trọng

^ Về đầu trang

Liệu SAN có hỗ trợ quá trình sáp nhập giữa Rainforest Alliance và UTZ không?

Có. SAN đã và đang hỗ trợ quá trình sáp nhập này cũng như cung cấp nhiều cơ hội ngay từ khi bắt đầu sáp nhập.

^ Về đầu trang

SAN sẽ rút dần khỏi vai trò của mình trong quá trình chứng nhận của Rainforest Alliance vào lúc nào?

Vai trò giám sát đối với tiêu chuẩn của SAN đã chấm dứt vào 11/2017. Trách nhiệm quản lý giám sát tiêu chuẩn đã được chuyển giao lại cho Rainforest Alliance, là đối tác được SAN cấp giấy phép độc quyền, vĩnh viễn đối với tiêu chuẩn này. Tên mới của tiêu chuẩn là Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững Rainforest Alliance.

^ Về đầu trang

Việc chuyển giao êệ thống chứng nhận của Rainforest Alliance/Mạng lưới nông nghiệp bền vững (SAN) có liên quan như thế nào với cuộc sáp nhập giữa Rainforest Alliance và UTZ?

Vào 6/2017, Rainforest Alliance đã thông báo ý định sáp nhập với tổ chức chứng nhận đóng tại Hà Lan là UTZ lấy tên và thương hiệu của Rainforest Alliance. Tổ chức mới đặt mục tiêu xây dựng một tiêu chuẩn bền vững nông nghiệp duy nhất giúp đơn giản hoá quy trình chứng nhận và trong khi làm việc, tổ chức mới này tiếp tục giúp cải thiện sinh kế cho người nông dân trên khắp thế giới. Là một phần của quy trình đó, SAN đã bắt đầu thảo luận nội bộ liệu tổ chức mới có nen tiếp tục tập trung vào hoạt động chứng nhận hay còn có lựa chọn nào có hiệu quả hơn để thực thi sứ mệnh của mình hay không. Điều này dẫn đến quyết định SAN sẽ tái tập trung hoạt động của mạng lưới vào các lĩnh vực khác, để tận dụng tốt hơn mạng lưới các đối tác địa phương trên khắp thế giới của tổ chức.

^ Về đầu trang

SAN sẽ làm gì sau khi Rainforest Alliance nhận quyền sở hữu hệ thống chứng nhận Rainforest Alliance/SAN?

Để biết thêm thông tin, xin vào: www.sustainableagriculture.eco.

^ Về đầu trang

Mốc thời gian cho việc chuyển đổi là bao lâu?

Quá trình chuyển giao hoạt động đã hoàn tất trước ngày 15 tháng 11 năm 2017. Ngày 31 tháng 12 năm 2017, trách nhiệm của SAN chấm dứt và kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, Rainforest Alliance sẽ là chủ sở hữu và là nhà vận hành duy nhất của chương trình chứng nhận.

^ Về đầu trang

Thay đổi này có ý nghĩa thế nào đối với hoạt động kho vận?

Rainforest Alliance và SAN đã quản lý quá trình chuyển giao thông qua một kế hoạch chuyển giao chi tiết giúp đảm bảo tính liên tục của chương trình. Cả hai tổ chức đã làm việc cần mẫn nhằm đảm bảo hệ thống này tiếp tục vận hành mà không bị gián đoạn.

^ Về đầu trang

Forest canopy - photo by Sergio Izquierdo

Support Our Work

Create a world where people and the planet prosper together.

DONATE TODAY