Kaffeodlare arbetar mot klimatförändringar

december 12, 2013

218 Rainforest Alliance-certifierade kaffeodlingar har blivit verifierade enligt Sustainable Agriculture Networks (SAN) klimatmodul. Klimatmodulen hjälper odlare att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser, ökar inlagringen av kol i odlingarna och ökar odlingarnas förmåga att stå emot klimatförändringarnas effekter.

Guatemala Farm MountainI två år har Rainforest Alliance tillsammans med kaffehandlaren EFICO bedrivit ett utbildningsprojekt för att sprida klimatsmarta odlingsmetoder bland kaffeodlare i Guatemala, Honduras och El Salvador. 438 kaffeodlare har deltagit i projektet och 218 odlingar, som täcker över 3000 hektar, har gått vidare och fått sina odlingar verifierade enligt SAN:s klimatmodul.

Kaffeodlare i Centralamerika upplever idag effekter av klimatförändringarna i form av förhöjda temperaturer, oregelbundna nederbördsmönster och utbrott av skadedjursangrepp och sjukdomar. Detta minskar skördarnas storlek och kvalitet och har stor påverkan på odlarnas försörjningsmöjligheter.

Klimatmodulen är ett frivilligt komplement till det regelverk som används för Rainforest Alliance-certifiering. Genom att följa klimatmodulens regelverk minskar odlarna utsläppen av växthusgaser, anpassar sina odlingar till ett förändrat klimat och ökar inlagringen av kol i mark och växtlighet. De odlingar som deltar i projektet har hittills fångat upp mer än 218 000 ton kol.

– Kaffeodlarna ser vikten av att arbeta praktiskt med klimatåtgärder. De minskar sin egen klimatpåverkan och står idag bättre rustade för att möta klimatförändringarnas konsekvenser, säger Mario Lopez, projektkoordinator för Rainforest Alliance i Guatemala. 

Klimatmodulens regelverk ställer bland annat krav på att kvarvarande ekosystem på och runt odlingarna bevaras och att en omfattande nyplantering av träd genomförs. Odlarna använder metoder som förbättrar jordkvalitén och tar också fram nödplaner som kan användas vid extremt väder.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Rainforest Alliance där vi gemensamt har verkat för att sprida odlingsmetoder som hjälper kaffeodlarna i Centralamerika att stå emot klimatförändringarnas effekter, säger Renaud Cuchet, vd på EFICO Central America. 

Rainforest Alliance kommer att expandera sitt arbete med klimatsmart kaffe. I Europa, USA och andra nyckelmarknader informeras kaffeföretag om erfarenheterna från projektet och om betydelsen av att skapa hållbara leverantörskedjor som tar stor hänsyn till klimatfrågan.

­­– Vi förväntar oss att branschen ser betydelsen av odlarnas arbete för att skydda miljön, minska sin klimatpåverkan och anpassa sina odlingar. Och att branschen stödjer detta omställningsarbete finansiellt, avslutar Nils Leporowski, vd för Anacafé - National Coffee Association of Guatemala.

Search form