Rainforest Alliance-certifierad palmolja

Arbetare lastar lastbil med palmolja i Sumatra, Indonesien. Åtminstone hälften av produkterna på hyllorna i din butik – från barnmat och choklad till schampo och tvättmedel – innehåller palmolja, en produkt som också används som biobränsle och matolja av människor runt om i Afrika och Asien. Till följd av den stora efterfrågan på palmolja är det inte konstigt att planteringar fulla med palmoljeträd i dag täcker över 16 miljoner hektar (160 000 kvm2) av världens tropiska områden.

Men samtidigt som den här grödan ger försörjningsmöjligheter för tusentals småjordbrukare runt om i Afrika, Asien och Latinamerika, så har den snabba utbredningen av palmoljeplantager också lett till en ökad avverkning av regnskog och ökade utsläpp av växthusgaser, samt till att urbefolkningen drivits bort från sina områden. Under 2008 började Rainforest Alliance att arbeta med jordbrukare och företag för att hjälpa producenterna att gå över till hållbara odlingsmetoder genom att tillämpa kriterierna i Rainforest Alliance Sustainable Agriculture-standarden, även för palmolja. År 2013 blev en grupp bestående av 600 jordbrukare i Honduras det första palmoljekooperativet som certifierades av Rainforest Alliance. Sedan dess har jordbrukare i Asien, Central- och Sydamerika och Afrika deltagit i Rainforest Alliances utbildningar och workshops om produktionsmetoder för palmolja som skyddar skogarna och levnadsvillkoren för de lokala samhällena.

Stöder jordbrukare och lokalsamhällen

Barn i Kalimantan, Indonesien Rainforest Alliance arbetar tillsammans med dem som odlar palmoljeträd för att förbättra deras försörjningsmöjligheter, stödja utvecklingen av välfärd i närsamhället och skydda ekosystemen. För att bli Rainforest Alliance-certifierade och få använda vårt sigill måste odlarna underkasta sig årliga granskningar mot standarden Sustainable Agriculture Standard vad gäller odling och produktion av palmolja. Standardens rigorösa och utförliga kriterier som rör miljö, social välfärd och ekonomi har utformats för att förhindra avverkning, skydda den biologiska mångfalden och naturresurserna, ge jordbrukarna bättre ekonomiska möjligheter och stödja utvecklingen och arbetarnas rättigheter i de lokala samhällena.

Skyddar skogar och djur

På jordbruk som är Rainforest Alliance-certifierade odlas grödorna i harmoni med naturen: jordarna är friska, vattendragen skyddas, mängden sopor minskas eller återvinns, och känsliga livsmiljöer skyddas. Men det allra viktigaste är att odlarsamhällena lär sig vikten av att bevara naturresurserna, och att de får tillgång till verktyg och resurser för att kunna göra det. Att avverka naturligt växande skogar är till exempel förbjudet på Rainforest Alliance-certifierade palmoljeplantager, vilket hjälper till att skydda livsmiljöer för hotade djurarter som till exempel orangutanger. Och de odlare som vi arbetar tillsammans med, som tidigare använde sig av stora mängder skadliga bekämpningsmedel och kemikalier, minimerar eller tar i dag helt bort dessa och ersätter dem med ekologiskt riktiga alternativ.

Förbättrar försörjningsmöjligheterna

Jordbruksarbetare som skördar oljepalm Småskaliga oljepalmsodlare använder sig ofta av ineffektiva metoder, vilket resulterar i låg avkastning. Många har använt sig av jordbrukskemikalier som inte bara skadar miljön utan också ökar produktionskostnaderna. Allt detta äventyrar deras möjligheter att tjäna tillräckligt för att kunna försörja sig. Rainforest Alliance-certifieringen kan hjälpa odlarna att minska sina utgifter och få ökad avkastning genom mera effektiva jordbruksmetoder, som kan göra odlingarna mer lönsamma.

Mot en mer hållbar bransch

För att hjälpa till att göra den hållbart producerade palmoljan till norm och stödja de producenter och säljare av palmolja som går över till hållbara metoder samarbetar Rainforest Alliance med internationella organisationer som Roundtable on Sustainable Palm Oil, Tropical Forest Alliance 2020 och The Consumer Goods Forum​. SAN-standarden för Rainforest Alliance-certifierad palmolja stöds av The Consumer Goods Forum​ och French Alliance for Sustainable Palm Oil. Vi arbetar också för att höja medvetenheten i branschen genom att publicera forskningsresultat och policybeslut om avverkning inom palmoljeområdet, och vi kommer att fortsätta att påverka branschen, civilsamhällesorganisationerna och i konsumenterna för att det vi gör ska få ännu mycket större effekt. Om du äger ett företag och skulle vilja samarbeta med oss, klicka här.

Läs mer

Search form