3 saker du kan göra för att göra skillnad

Bromsa klimatförändringarna

Vi kan redan se dramatiska effekter av klimatförändringarna, med stigande havsnivåer, extrema väderväxlingar och översvämningar. Om vi inte agerar nu kommer det sannolikt att bli mycket värre. Vissa klimatförändringar har naturliga orsaker, men de största temperaturförändringarna orsakas av oss människor genom våra utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Utsläppen är biprodukter av skogsskövling, jordbruksomläggning och icke hållbar turistverksamhet.

Vad vi gör

Med utbildning, certifiering och verifiering hjälper Rainforest Alliance och våra samarbetspartners samhällen och företag att bevara skogar, plantera nya träd, skapa hållbara inkomster och anpassa sig efter föränderliga klimatförhållanden. Vi hjälper skogsbrukare, jordbrukare och företagare inom turistnäringen att spara på resurserna och i stället följa strikta miljömässiga, sociala och ekonomiska standarder.

Odlingar som är certifierade av Rainforest Alliance är förbjudna att skövla sina skogar. De ska i stället minska utsläppen av växthusgaser och öka mängden kol som lagras i odlingen, genom att arbeta för välmående jordar, skydda inhemska ekosystem och minska användningen av energi, vatten och jordbrukskemikalier. Tillsammans med bl. a. våra samarbetspartners i Sustainable Agriculture Network (SAN), har vi tagit fram SAN:s klimatmodul: Criteria for the Mitigation of and Adaptation to Climate Change. Modulen förstärker de metoder som vi redan kräver att Rainforest Alliance-certifierade gårdar ska använda, och lyfter fram de tillvägagångssätt som visat sig ha störst effekt när det gäller anpassning till och begränsning av klimatförändringarna.

Inom skogsnäringen har Forest Stewardship Council (FSC)-certifieringen lett till att utsläppen av växthusgaser minskat genom att man använder andra tekniker för avverkning, brandskydd etc. Skogsskyddsområdena på FSC/Rainforest Alliance-certifierad mark ökar, samtidigt som avverkningen hålls på en lägre nivå. Skogar som har omvandlats till odlingar efter 1994 kan dessutom inte ansöka om certifiering.

Vi samarbetar även med små samhällen i tropiska skogar för att skapa en hållbar turistnäring, som kan utgöra ett ekonomiskt incitament för att undvika skogsskövling. Och genom utbildning hjälper vi befintliga företag att minska koldioxidutsläppen och återplantera skog på sina marker. Vi gör även oberoende granskningar där vi kontrollerar återplanteringar och ser till att projekt följer godkända standarder för kolbindning.

Utvärdering av vårt arbete

För att se till att vi är så effektiva som möjligt utvärderar vi regelbundna vårt arbete och anpassar våra metoder efter studiernas resultat. Läs mer om hur vi hjälper till att begränsa klimatförändringarna.

Läs mer om hur vi

3 saker du kan göra för att göra skillnad

Search form