Effekter av vårt arbete

Rainforest Alliance genomför och utvärderar hela tiden vetenskapliga undersökningar och studier för att kontrollera hur stort påverkan vårt arbete har, och för att säkerställa att våra projekt är så effektiva om möjligt. Detta inkluderar undersökningar som utförs av vår personal och våra samarbetspartner, liksom oberoende undersökningar utförda av universitet, ideella föreningar och forskningsorganisationer.

Eftersom vi arbetar så brett finns det studier som täcker in många olika områden, däribland:

Mer information om hur Rainforest Alliance och våra partner har bidragit till att skydda människor och miljö under de senaste 25 åren finns i den rapport som gavs ut till vårt 25-årsjubileum (engelskt).

Läs mer

Hur bestämmer Rainforest Alliance vilken forskning de ska bedriva?
Hur garanterar ni opartiska resultat när ni undersöker vilka resultat Rainforest Alliances program gett?
Vad gör Rainforest Alliance med de här forskningsresultaten?
Finns det några nyligen avslutade forskningsprojekt? Pågår det några studier just nu?
Utvecklar och testar Rainforest Alliance nya forskningsmetoder?

Search form