Vårt arbete med hållbart jordbruk

Expansionen av odlingsmark står bakom 70 procent av avskogningen världen över och är det största enskilda hotet mot regnskogen. I de tropiska områdena på jorden, som har en rik biologisk mångfald, är odlingar av olika slag ofta orsak till jorderosion, vattenföroreningar och till att djur och växters naturliga livsmiljö förstörs. Rainforest Alliance-certifieringen uppmuntrar odlarna att odla grödorna och förvalta marken på ett hållbart sätt. Eftersom vårt certifieringssystem för hållbarhet bygger på tre stöttepelare – miljöskydd, social rättvisa och ekonomisk livskraftighet – av vilka ingen ensam kan utgöra någon långsiktig lösning, hjälper vi odlarna att utvecklas inom alla tre områdena.

Genom att välja jordbruksprodukter certifierade av Rainforest Alliance kan du stödja jordbruksägare och jordbruksarbetare som världen över arbetar för att utveckla sina och sina familjers möjlighet till försörjning – samtidigt som du hjälper till att skydda vår planet.

Läs mer

Vilka grödor kan certifieras?
Hur fungerar certifieringen?
Vilka kriterier måste ett certifierat jordbruk uppfylla?
Vad utmärker Rainforest Alliances certifieringssystem i jämförelse med alla andra certifieringssystem?
Hur kan ni garantera att SAN:s standarder är tillräckligt stränga och uppdaterade?
På vilket sätt garanterar Rainforest Alliance-certifieringen att odlingarna hushållar med vattenresurserna?
Kan Rainforest Alliance garantera ett minimipris?
Hur garanterar Rainforest Alliance rimliga löner åt arbetarna?
Garanterar Rainforest Alliance arbetarnas rätt att organisera sig?
Kan en produkt som innehåller mindre än 100 procent av en certifierad ingrediens vara märkt med sigillet Rainforest Alliance Certified?
Vad gör Rainforest Alliance för att bekämpa barnarbete inom jordbruket?
Hur skiljer sig Rainforest Alliance-certifieringen från ”Fairtrade”?
Kräver Rainforest Alliance-certifieringen att jordbruket är ekologiskt?
Tjänar djurlivet på Rainforest Alliance-certifieringen?
Hur finansieras programmet?
Tar ni emot bidrag från företag som producerar eller säljer jordbruks- eller skogsprodukter?
Hur tjänar odlarna på certifieringen?
Vad är skillnaden mellan kontrollerad blandning och massbalans?

Search form