Integritetspolicy

Rainforest Alliance lägger stor vikt vid att skydda din integritet. Vi har för avsikt att förse dig med bästa möjliga information om miljöskydd, och att engagera dig i vårt uppdrag.

I denna integritetspolicy (nedan kallad "integritetspolicyn") beskriver vi hur vi hanterar information som vi får eller samlar in om våra användare. Integritetspolicyn berör de tjänster från Rainforest Alliance som länkar eller refererar till integritetspolicyn. Dessa tjänster inkluderar webbplatser, mobilappar, andra nätbaserade tjänster och allt annat där det länkas eller refereras till integritetspolicyn (nedan kallat våra "tjänster"). Dessutom gäller integritetspolicyn oavsett vilken dator eller enhet du använder för att ta del av våra tjänster.

Information som vi får och samlar in

Vi får och samlar in information om dig som användare på ett antal olika sätt:

Information som du ger till oss. Du kan ge oss information direkt. Till exempel:

 • När du fyller i ett formulär och ger oss uppgifter som namn, e-postadress, fysisk adress och annan demografisk information.
 • När du skänker pengar och ger oss faktureringsuppgifter, som exempelvis kreditkortsuppgifter.
 • När du på något annat sätt kontaktar oss eller förser oss med information direkt.

Information som vi får eller samlar in när du använder våra tjänster. . Vi kan också få eller samla in information när du använder våra tjänster. En del av den informationen samlar vi in genom att använda kakor (cookies), webbsignaler (web beacons) och andra tekniker. Beroende på hur du får tillgång till och använder våra tjänster kan vi få del av:

 • Loggningsinformation. Loggningsinformation är sådan information som automatiskt samlas in och lagras när du använder dig av våra tjänster, eller av webbplatser och appar som tillhör våra affärspartner och underorganisationer. Det kan till exempel vara:
  • Information om dina interaktioner med webbplatser, appar och andra tjänster du använder; vilket innehåll du tittar på; vilka sökfrågor du ställer och information från kakor och liknande tekniker.
  • Information om hur du har hittat webbplatserna, apparna och andra tjänster; vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder; din IP-adress och vilken webbplats du besökte innan du tog del av våra tjänster.
 • Information om din enhet. Vi samlar automatiskt in och lagrar information om enheten du använder när du använder dig av våra tjänster. Den här informationen kan t.ex. vara vilken sorts enhet du använder, och särskilda enhetsidentifierare som kan vara unika för din enhet.

De flesta webbläsare accepterar automatiskt kakor. Webbläsaren kan också vara inställd på att inte göra det, eller på att göra användaren uppmärksam på att en webbplats använder sig av kakor. Om du vill ställa in din webbläsare så att den inte tillåter kakor, se webbläsarens hjälpavsnitt. Webbsignaler är grafiska bilder som är 1x1 pixel stora, och kan ligga inbäddade på webbplatser eller i e-postmeddelanden. På våra webbplatser kan det förekomma webbsignaler som är till för att räkna och känna igen användare. Local Storage Objects (ibland även kallade Flash-kakor) påminner om vanliga kakor, förutom att de kan vara större och laddas ned till en dator eller mobil enhet med hjälp av mediaspelaren Adobe Flash. Tänk på att du kan behöva vidta andra åtgärder än att ändra webbläsarens inställningar för att stoppa eller stänga av Local Storage Objects och liknande tekniker. Inställningarna för Local Storage Objects kan till exempel ändras genom att man följer instruktionerna i Adobes inställningshanterare.

Platsinformation. Platsinformation kan till exempel vara uppgifter om var du befinner dig. Informationen hämtas från din IP-adress om du sitter vid en dator, eller från mer precis platsbestämningsinformation om du använder en mobil enhet.

Övrig information. Vi kan få del av ytterligare offentligt eller kommersiellt tillgänglig information om dig och kombinera den med information som vi har fått eller samlat in på annat sätt. Vi får också information om dig när du väljer att koppla upp dig mot sociala nätverkstjänster samtidigt som du använder våra tjänster.

Google Analytics. Google Analytics. Vi samlar också in information med hjälp av Googles analystjänst Google Analytics. Vi använder oss av Google Analytics funktioner för demografi- och intresseanalys, remarketing och analys av reklampåverkan. Som besökare kan du välja att stänga av användningen av Google Analytics genom att använda Googles annonsinställningar eller webbläsartillägget Google Analytics Opt-out.

Hur vi använder informationen vi får eller samlar in

Vi använder i allmänhet den information som vi får eller samlar in i följande syften:

För att kunna erbjuda våra tjänster. Vi använder den information som vi får och samlar in för att kunna erbjuda dig de tjänster du använder eller efterfrågar.

För att kunna erbjuda ytterligare information om Rainforest Alliances arbete. Sådan information kan vara uppdateringar om projekt, nyheter om webbplatsen, inbjudningar till särskilda evenemang och tillfällen att bidra med finansiering.

För att skräddarsy den information du får från oss eller ser på vår webbplats.

För att upprätthålla våra användarvillkor.

För att förbättra våra tjänster. Vi använder också den information som vi får och samlar in för att erbjuda innehåll och annonser som kan intressera och engagera våra användare. Vi använder även informationen till att utföra undersökningar för att mäta hur nöjda våra användare är med våra tjänster. Resultaten använder vi sedan till att förbättra tjänsterna.

För att erbjuda effektiv annonsering. Vissa av våra tjänster erbjuder annonsering på webbplatser och appar som tillhör tredje part. Vi använder den information som vi får eller samlar in för att effektivisera den annonsering vi erbjuder. Det här gör vi på exempelvis följande sätt:

 • Vi visar dig reklam baserat på din nätaktivitet, som till exempel vilka webbplatser och applikationer du använder, vilket innehåll du tittar på och vilka sökningar du gör.
 • Vi begränsar antalet gånger du får ta del av samma reklam.
 • Vi mäter effektiviteten hos de annonser vi publicerar.

Hur vi delar informationen vi får eller samlar in

För att kunna förse dig med produkter eller tjänster som du har efterfrågat kan vi komma att låta tredje part ta del av viss information som vi får eller samlar in. Detta kommer att ske med ditt samtycke, eller i enlighet med den här integritetspolicyn.

Vi kan komma att dela med oss av information till:

 • Underorganisationer. Den information som tas emot av en underorganisation till Rainforest Alliance kan delas med andra underorganisationer till Rainforest Alliance.
 • Affärspartner. Vi kan komma att dela med oss av information till utvalda affärspartner. Dessa kan komma att använda informationen i en rad olika syften, inklusive att förse dig med passande reklam.
 • Andra parter, om vi blir föremål för rättsliga åtgärder eller om det blir nödvändigt för att skydda våra tjänster. Det är möjligt att vi delar med oss av information om dig till andra parter i de fall då vi på goda grunder har anledning att tro att:
  • Vi är skyldiga att rätta oss efter lagenliga statliga påbud eller rättsliga åtgärder (till exempel domstolsbeslut, beslut om husrannsakan eller stämning).
  • Informationen har betydelse för ett begånget brott eller ett pågående brottsligt förfarande.
  • Det uppstår en nödsituation som utgör ett hot mot din eller någon annans säkerhet.
  • Det är nödvändigt för att skydda Rainforest Alliances rättigheter eller egendom.

Information om dig kan komma att överföras till ett annat företag i händelse av att Rainforest Alliance Inc., en underorganisation eller dess tillgångar byter ägare. Detta kan ske i händelse av sammanslagning, förvärv, försäljning av tillgångar eller – mot förmodan – konkurs.

Om du lämnar din gatuadress till oss, kan det hända att vi tillgängliggör den för andra välrenommerade, icke vinstdrivande organisationer vars verksamhet vi tror att du kan vara intresserad av. Vänligen kontakta oss om du inte vill att vi ska dela med oss av din gatuadress till andra organisationer. Ring oss på numret nedan, e-posta till e-postadressen nedan eller skriv till oss på gatuadressen nedan.

Rainforest Alliances universitet. All information som Rainforest Alliance får eller samlar in från deltagare i Rainforest Alliances virtuella universitet används för att mäta vilket inflytande Rainforest Alliances universitet har. I syfte att göra detta kommer Rainforest Alliance att uppge uppgifter som t.ex. antal slutförda kurser och betyg till deltagarens arbetsgivare. Dessutom kan Rainforest Alliance komma att avidentifiera och sammanställa uppgifter om deltagarnas prestationer och Rainforest Alliances universitets inflytande i syfte att dela denna information med Rainforest Alliances underorganisationer och affärspartner.

Företag eller individer som utför tjänster åt Rainforest Alliance

Företag eller individer som utför tjänster åt Rainforest Alliance eller representerar oss kan få tillgång till information om dig. De här företagen har begränsad möjlighet att använda information som de får tillgång till i samband med att de utför tjänster åt oss. De får inte använda informationen i något annat syfte än att utföra de tjänster vi har anlitat dem för.

Tredje part som tillhandahåller innehåll, reklamtjänster eller funktioner i våra tjänster

En del av innehållet, annonserna och funktionerna i våra tjänster kan vara tillhandahållna av en tredje part som inte är ansluten till oss. Sådan tredje part kan vara:

 • Reklambyråer, som hjälper oss och våra annonserande kunder att skapa reklam som är skräddarsydd efter våra användares intressen, och hjälper oss att förstå hur användarna reagerar på sådan reklam.
 • Företag som utför publikmätningar, vilket hjälper oss att ta reda på genomsnittsanvändandet av våra tjänster och jämföra det användandet med andra nättjänster.

Dessa eller annan tredje part kan få eller samla in information om din användning av våra tjänster, bland annat genom bruk av kakor, webbsignaler och annan teknik. Den här informationen kan komma att samlas in över tid och kombineras med information som samlats in från andra webbplatser och nättjänster.

Det kan förekomma att vissa av dessa företag deltar i industriutvecklade program framtagna för att erbjuda konsumenterna valmöjligheter vad gäller att ta emot riktad reklam. Om du vill veta mer om det här kan du besöka hemsidorna för organisationerna Network Advertising Initiative and the Digital Advertising Alliance.

Spårningsskydd

Vissa webbläsare erbjuder en spårningsskyddsfunktion, "Do Not Track", som låter dig sända ut en uttalad önskan om att du inte vill spåras av webbplatser och andra nättjänster som webbläsaren kommunicerar med. I nuläget vidtar inte Rainforest Alliance några åtgärder i respons till dessa signaler.

Våra säkerhetsåtgärder

Även om ingen kan garantera att den information som tas emot eller samlas in är skyddad, så använder vi oss av säkerhetsåtgärder i syfte att bekämpa riskerna för att obehöriga får tillgång till denna information.

Barns integritet

Våra tjänster riktar sig till den stora allmänheten. Vi samlar inte medvetet in, använder oss av eller lämnar ut personlig information om barn under 13 år utan målsmans tillstånd, undantaget vad som är tillåtet i amerikansk lag (Children's Online Privacy Protection Act). Om du som målsman samtycker till att vi samlar in personlig information om ditt barn går du med på att ditt barn får använda alla våra tjänster och att vi får samla in, använda och lämna ut ditt barns personliga information i enlighet med denna integritetspolicy.

Om du har några frågor rörande vår informationshantering i fråga om barn, eller om du vill se, låta radera eller förhindra fortsatt insamlande av information om ditt barn kan du kontakta oss:

Rainforest Alliance
233 Broadway, 28th Floor
New York, NY 10279
(888) MY-EARTH
+1 (212) 677-1900
development@ra.org

Internationella användare

Rainforest Alliance är en organisation baserad i USA, och oavsett var du nyttjar våra tjänster eller på annat sätt förser oss med information kan denna information komma att överföras till och hanteras på servrar i USA. Tänk på att all information vi får om dig kommer att lagras i enlighet med USA:s integritetslagar, förordningar och standarder, och att dessa kanske inte stämmer överens med lagarna i ditt hemland. Genom att använda våra tjänster eller genom att ge oss information ger du ditt samtycke till denna insamling, överföring, lagring och hantering av information till och inom USA.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar kring den här integritetspolicyn eller om Rainforest Alliances integritetsarbete i allmänhet, e-posta oss gärna på development@ra.org

Ändringar i integritetspolicyn och övrig information

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy mellan varven, så du bör läsa om den med jämna mellanrum. Om Rainforest Alliance gör några betydande förändringar av sina rutiner kommer du att bli informerad om det på lämpligt sätt via internet.

Search form