Skyddar biologisk mångfald

Skogen är hem för cirka två tredjedelar av jordens växter och djur. När träden avverkas och skogarna degraderas riskerar vi att utrota den unika flora och fauna som är beroende av skogarnas ekosystem. Att bevara skogsområden är en viktig del i arbetet med att skydda hotade arter och förhindra att de som ännu inte hotas sällar sig till de hotades skara.

Vad vi gör

Vi förser samhällen och företag med ekonomiskt bärkraftiga alternativ till skogsskövling. På så vis hjälper vi dem att säkerställa livsmiljön för de djur och växter som lever där.

Vi tillhandahåller verktyg, teknisk hjälp och utbildning. Vi kontrollerar skog- och jordbruk och ser till att man skyddar marker och vattendrag, har uppsikt över djurlivspopulationer, bevarar djurens förflyttningsstråk, skyddar häckningsplatser och arbetar mot handel med vilda djur.

Vi hjälper även till att skapa en hållbar turismbransch, som alternativ till mer miljöförstörande verksamheter. Vi erbjuder också utbildning för att hjälpa hotell och andra turistföretag att minimera sin negativa inverkan på djur och natur.

Utvärdering av vårt arbete

För att se till att vi är så effektiva som möjligt utvärderar vi regelbundna vårt arbete och anpassar våra metoder efter studiernas resultat. Läs mer om vad dessa studier säger om vårt arbete för att skyddar biologisk mångfald.

Läs mer om hur vi

Search form