Vad innebär “Rainforest Alliance Certified™”?

Rainforest Alliance Certified™-märkningen föreställer – precis som logotypen för vår organisation – en groda, och det av en väldigt god anledning.

Groddjur är så kallade indikatorarter. Det är arter som ställer särskilda krav på sin miljö, vilket betyder att deras förekomst på en viss plats kan användas som en indikator på hur miljön mår där. Och grodor finns på alla kontinenter utom i Antarktis. Vår certifiering med den gröna grodan visar att ett jordbruk, en skog eller ett turistföretag har granskats och befunnits uppfylla vissa standarder som ställer krav på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Tusentals Rainforest Allienace-certifierade produkter finns på butikshyllorna, i annonser och på webbplatser runt om i världen.

För information om hur man blir certifierad eller hur man köper produkter direkt från certifierade jordbruk eller skogsbruk, besök vår webbplats för företag.

Jordbruk

För att bli certifierade måste jordbruken uppfylla de kriterier som finns i standarden Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Standard. Denna standard omfattar alla de tre områden som krävs för att göra något långsiktigt hållbart – den har kriterier för både sociala frågor, ekonomi och miljö. Jordbruk som certifierats granskas regelbundet för att kontrollera att odlarna följer standardens omfattande regler, vilka ställer krav på en kontinuerlig utveckling mot ett allt mer hållbart jordbruk. Standarden bygger på följande viktiga principer för hållbart jordbruk:

 • Bevarad biologisk mångfald
 • Förbättrade försörjningsmöjligheter och levnadsvillkor för människor
 • Skydd av naturresurser
 • System för effektiv planering och förvaltning av odlingar

För mer information om standarden för hållbara jordbruk, Sustainable Agriculture Standard, och om hur Rainforest Alliance-certifieringen hjälper samhällen, skogar och djur, läs rapporten SAN/Rainforest Alliance Impacts Report. Besök vår webbplats för företag om du vill veta mer om vad det innebär att vara ett Rainforest Alliance-certifierat jordbruk.

Skogsbruk

Rainforest Alliance är en av grundarna av Forest Stewardship Council® (FSC®), världens största standardiseringsorgan för hållbart skogsbruk. Produkter som är märkta med FSC:s logo och Rainforest Alliance Certified-märkningen kommer från skogsbruk som:

 • Skyddar utrotningshotade arter och skogsområden med högt bevarandevärde
 • Sparar vissa landområden som skogsreservat
 • Ger arbetarna rimliga löner och värnar deras möjligheter att organisera sig
 • Följer FSC:s riktlinjer för hur, när och var timmer och andra skogsprodukter utvinns
 • Respekterar lokal- och ursprungsbefolkningars rättigheter

Här kan du läsa mer om vårt arbete för att bevara skogen. För mer information om vad det innebär att en produkt är märkt med Rainforest Alliance Certified-märkningen, besök vår webbplats för företag eller vår sida med Frågor och svar.

Turism

Ägare till turistföretag – till exempel mindre hotell och lokala researrangörer – som kan visa att de minimerar sin inverkan på miljön, behandlar sina anställda väl och värnar om den lokala kulturen och det omgivande samhället, kan också kvalificera sig för att få använda sig av Rainforest Alliance Certified-märkningen. Rainforest Alliance granskar dessa företag för att säkerställa att de uppfyller våra kriterier för turistföretag; kriterier som är erkända av Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Kriterierna ställer krav på att företagen:

 • Skyddar närbelägna ekosystem
 • Använder naturresurser på ett klokt sätt
 • Bekämpar och söker mildra effekterna av klimatförändringar
 • Bidrar till social och kulturell utveckling i det omgivande samhället

Besök vår lista över Rainforest Alliance-certifierade hotell och researrangörer och planera din hållbara semesterresa!

Search form