Vårt arbete med hållbart jordbruk

Expansionen av odlingsmark står bakom 70 procent av avskogningen världen över och är det största enskilda hotet mot regnskogen. I de tropiska områdena på jorden, som har en rik biologisk mångfald, är odlingar av olika slag ofta orsak till jorderosion, vattenföroreningar och till att djur och växters naturliga livsmiljö förstörs. Rainforest Alliance-certifieringen uppmuntrar odlarna att odla grödorna och förvalta marken på ett hållbart sätt. Eftersom vårt certifieringssystem för hållbarhet bygger på tre stöttepelare – miljöskydd, social rättvisa och ekonomisk livskraftighet – av vilka ingen ensam kan utgöra någon långsiktig lösning, hjälper vi odlarna att utvecklas inom alla tre områdena.

Genom att välja jordbruksprodukter certifierade av Rainforest Alliance kan du stödja jordbruksägare och jordbruksarbetare som världen över arbetar för att utveckla sina och sina familjers möjlighet till försörjning – samtidigt som du hjälper till att skydda vår planet.

Läs mer om Rainforest Alliance’s Sustainable Agriculture Standard på vår webbplats för företag.

Search form