Vårt arbete med hållbart skogsbruk

Vårt arbete med hållbart skogsbruk

Allt liv på jorden är beroende av skogen för att överleva. Skogen förser oss med syre, rent vatten, skydd, bränsle och mat.

Men den ohejdade globala konsumtionstakten och den illegala skogsavverkningen frestar hårt på dessa livsnödvändiga resurser. Vi på Rainforest Alliance vet att det bästa sättet att rädda skogen är att bruka den klokt. Det är därför vi samarbetar med allt från stora bolag till små samhällen i skogarna för att se till att avverkningen genomförs på ett ansvarsfullt sätt så att ekosystemen skyddas.

Certifiering, verifiering och validering

När ett skogsföretag lever upp till våra standarder för certifiering eller validering får de rätten att använda respektive märkning på sina produkter och i sin marknadsföring. På så vis kan medvetna konsumenter vara säkra på att produkter och förpackningar som märkts med Forest Stewardship Council®-logotypen tillsammans med sigillet Rainforest Alliance Certified kommer från skogsbruk som lever upp till stränga standarder vad gäller skydd av skogsmark, samhällen och djurliv. Läs mer »

Kooperativa skogsbruk

Certifiering utgör inte ensamt någon garanti för att företagen ska kunna konkurrera på den globala marknaden. Detta gäller särskilt för ett växande antal kooperativt ägda skogsbruk som nu bildas i tropikerna. Att arbeta med små entreprenörer för att hjälpa dem att utveckla sin affärsskicklighet, öka effektiviteten och ge dem tillgång till nya marknader är en central uppgift för Rainforest Alliance. Vi samarbetar med skogssamhällen vars försörjning är tätt sammankopplad med skogens resurser. Det är också de som har mest att vinna på ansträngningar för att skydda miljön. Läs mer »

Search form